Abonnent

Sogespela står sterkt

Dei mange sogespela han skreiv, var det han fekk mest direkte respons på og mest publikum på. Johannes Heggland var oppteken av teater-mediet, og likte å vera til stades både på premierar og på vegen...
Røysting

Nydeleg tur til Liafjellet

I flott vårvêr og utan ei sky på himmelen vart skjærtorsdagsturen til Liafjellet ei flott oppleving for 55 store og små. – Me vert fleire for kvart år som går, fortel Per Verner Aase til...