Vegstenging - Myrdal

Nyhende: Vegen til Myrdal vert stengt fredag 22. mars mellom klokka 0800 og 15.00 på grunn av vegarbeid. Gjeld for for privatbilar på strekkja ovanfor Hagen. Brann og ambulanse får passera.
Røysting

189.000 til kreftaksjonen frå Tysnes

Nyhende: – 189.000 kroner frå Tysnes til aksjonen Krafttak mot Kreft er ein formidabel innsats. Det er eit resultat me er svært stolte av, seier to nøgde aksjonsleiarar, Rannveig Ljostveit Helland og Astrid...

Debatt: Politisk mangfald er viktig

Debatt: Det var trist å lesa at Venstre i Tysnes ikkje klarar å stilla liste til valet i haust. Sjølv i eit lite samfunn som Tysnes er me avhengige av at folk ynskjer å ta del i politikken, for på den...

Leiar: Tysnes treng aktive ungdomar

Debatt: I haust vart Marius Sjøbø og Pia Bjøntegård Aasheim valde til høvesvis leiar og nestleiar i Tysnes ungdomsråd. I «Tysnes» sist veke kunne me lesa at dei nye ungdomsrådsleiarane har kome...