Abonnent

Held liv i gammalt handverk

Viss du ser sauefellane til Jorunn Økland frå berre den eine sida, ser dei ut som vanlege fellar. Men skinnet bedrar.
Røysting
Abonnent

Sogespela står sterkt

Dei mange sogespela han skreiv, var det han fekk mest direkte respons på og mest publikum på. Johannes Heggland var oppteken av teater-mediet, og likte å vera til stades både på premierar og på vegen...

Nydeleg tur til Liafjellet

I flott vårvêr og utan ei sky på himmelen vart skjærtorsdagsturen til Liafjellet ei flott oppleving for 55 store og små. – Me vert fleire for kvart år som går, fortel Per Verner Aase til...