Abonnent

Leiar: Hurra for 65 meter nytt asfaltdekke

Debatt: Tysnes har ikkje vore tilgodesett med så veldig mykje nytt asfaltdekke på dei fylkeskommunale vegane dei siste åra. Då Statens vegvesen tidlegare i år presenterte landsoversikta over...

Uver stoppa både Hodnanes-ferja og Våge-ferja

Nyhende: Ferjesambandet Hodnanes-Jektevik-Nordhuglo var innstilt på grunn av verforholda fredag kveld, frå i 21-tida til 21.40. Norled melde om innstilt rute klokka 20.53. Klokka 21.35 melde selskapet at...

Held infomøte om ny kraftleidning

Nyhende: Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har motteke melding frå Haugaland Kraft Nett om bygging av ein ny 132 kV leidning mellom Langeland på Tysnes og Otteråi i Austevoll. Meldinga er...
Abonnent

Venta i timevis på ferje på Hodnanes

Nyhende: Stig Allan Brandvik er kritisk til manglande ferje-avgangar på Hodnanes laurdag og søndag. Sjølv venta han i timevis begge dagar for å koma seg på jobb.

Stormen er her: Tre over vegen i Uggdal

Nyhende: SISTE: Fleire trevelt på Tysnes seint onsdag kveld. Eit trevelt stengjer vegen Uggdal-Onarheim i 21.15-tida.
Tidlegare onsdag kveld sperra eit stort tre fylkesvegen nederst i Uggdalsdalen.