Abonnent

Gamleordføraren saknar folk

Nyhende: Det er snart to år sidan Kjetil Hestad (AP) noko overraskande måtte gje frå seg ordførarklubbe og stol til Kåre Martin Kleppe (H). – Men det er vel slikt ein må rekna med i...

Klypte snora på million-investeringa OnarTun

Nyhende: Malene Kristine Meidell Alsaker, dotter til lakseoppdrettar Gerhard Meidell Alsaker, fekk æra av å klyppa snora på OnarTun under den høgtidelege markeringa torsdag ettermiddag.
Abonnent

Fekk langt meir å rutta med enn venta

Nyhende: Er du av dei som ventar pengar igjen på skatten i år, og så får du plutseleg nesten fem gongar meir enn rekna med? Tysnes kommune budsjetterte med eit overskot på 2,2 millionar, rekneskapen viser...
Abonnent

Forbrødring mellom fylka

Nyhende: Hordaland førebur seg på samanslåing med Sogn og Fjordane, til ein ny Vestlandsregion.
Abonnent

Nærmar seg høyringsrunde

Nyhende: Hordfast er i fokus når nasjonal transportplan (NTP) og regional transportplan (RTP) blir behandla.
Røysting

Ny Stordordførar med Tysnesforeldre

Nyhende: Gaute Epland (AP) er vald til ny ordførar i Stord etter Harry Herstad, som døydde 2.mai. Både mora og faren til den nye Stordordføraren er frå Tysnes

Tautrekking og tradisjonsbåtar

Kultur: Dei får det travelt som vil ha med seg alt som skjer på Onarheim denne helga. OnarHamn er base når Hordakyststevnet for første gong legg til kai på Tysnes.
Abonnent

Drøfta bru til Huglo på møte i Oslo

Nyhende: 2017 kan vera siste sjanse til å få på plass finansieringsplan for bru mellom Skorpo og Huglo. Tysdag var fire bruløysingar i Hordaland tema på møte i Oslo.

Båt mot bru i Bårdsund

Nyhende: Før helga skjedde det ein samanstøyt mellom ei kran om bord på slepebåten «Multi Green», og den midtre brua i Bårdsund.

No er FM-nettet sløkt i Hordaland

Nyhende: Overgangen til DAB-radio er allereie gjennomført i ei rekkje fylke, og i går var det Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane og begge Agder-fylka sin tur. Totalt 322 stasjonspunkt og 565 sendarar...

Kjekke fotballdagar

Sport: – Målet vårt er å få dei til å bli venn med ballen, og at dei skal synest det er kjekt å vera på banen.