Abonnent

Rune Alver kjem til OnarTun

Kultur: Er du glad i klassisk musikk av den storslegne kaliberen, bør du ikkje gå glipp av konserten med Rune Alver og Lise Skjåk Dalen.
Abonnent

– Det finst ikkje liknande

Kultur: Forfattar og lokalhistoriker Knut Rage reiser kvart år frå Tysnes til Hatlestrand for å få med seg Mytologifestivalen. I år skulle ikkje vera eit unntak.
Abonnent

Vel blåst på Tysnessåto

Søndag var det friluftsgudsteneste på Tysnessåta i skiftande seinsommarvêr. Initiativtakar til denne gudstenesta var tysnesingen Arne Nesse. Døveprest Inge Sørheim hadde ansvar for...
Abonnent

Lesarbrev: Innfør gratis skulemat

Debatt: Eit gratis skulemåltid kvar dag til alle elevar i den norske skulen kan vera blant dei viktigaste tiltaka for folkehelse og sosial utjamning. Vil politikarane jobba for å innføra skulematordning i...
Abonnent

Debatt: Personalpolitikk i Tysnes kommune

Debatt: Det er problem dersom det er slik at kommunen ikkje klarar å rekruttera og, ikkje minst, halda på, høgt kompetente medarbeidarar. På spørsmål om me kan dokumentera at dette er tilfellet, er svaret...
Røysting
Abonnent

Leiar: Fylkespolitikarane må ta ansvar

Debatt: Valkampen er i full gang, og det et ingen saker som vert diskutert så mykje som ferjesaka. Meir eller mindre heile Tysnes kommune, både politikarar og innbyggjarar, verkar å stå samla:...
Abonnent

Debatt: Hele stillinger er det normale!

Debatt: Det har vært interessant å følge den lokale arbeidsmarkedsdebatten i kommunen etter at Tysnes Arbeidarparti tok opp problematikken rundt ufrivillig deltid satt opp mot bruk av bemanningsbyrå i...
Abonnent

Sara Tufte?

Kultur: Bygdebladet har eit sommarportrett frå Gøyena tidleg i juli. Journalisten skriv om ein gamal landstad «som heitte Sara...
Abonnent

Debatt: Infrastrukturen i Tysnes

Debatt: I mange år har me no sett at Tysnes kommune har vore, og vert utegløymt av Hordaland fylkeskommune når det kjem til utbetring av infrastruktur og vedlikehald av vegnett. Tysnes Senterparti har...