Njardar G14 med solid siger

Sport: Bjarg 4 var gjester på Reiso torsdag kveld, men dei hadde ingenting å stilla opp med mot eit godt Njardar/Tysnes lag.
Abonnent

Ny runde om ruspolitikk

Nyhende: – Det som er gjort er ikkje nok, her florerer det med ting som skal utførast i 2012, 2013 og 2014. Saka er ikkje godt nok utgreidd, og må sendast tilbake til administrasjonen.
Abonnent

Leikar ikkje altertavle

Nyhende: Fleire har reagert på at ei altertavle teikna av born hang oppe i to månadar, framfor den gamle altertavla i Tysnes kyrkje.
Abonnent

Blei aldri varsla

Nyhende: Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, synest det er flott at borna får sleppa til i kyrkja. Men han skulle gjerne motteke ein søknad om å få ha altertavla med barneteikninga hengjande oppe så lenge.

Lesarbrev: Tysnes kyrkje som trusopplæringskyrkje

Debatt: Eg forstår at bladet Tysnes i denne utgåva har laga ei sak om altermåleriet som blir laga og hengt opp i Tysnes kyrkje. I den samanhang har eg valt å formidla mine tankar om dette i form av eit...

Dugnadshelg mot pøbelgran på Ånuglo

Nyhende: På Ånuglo utgjer sitkagran og andre framande bartre-artar eit stort trugsmål mot naturverdiane i reservatet. Av den grunn inviterer Naturvernforbundet Hordaland, Vestlandsavdelinga og Botanisk...

Meir ulovleg fiske

Nyhende: Fredag kveld var politiet og Statens naturoppsyn på garn og teinekontroll på Tysnes.

Tok verdsrekord trass skulderskade

Nyhende: Laurdag løfta Anna Dorthea Espevik 165,5 kilo i benkpress. At ho har slite med skulderskade det siste halvåret, sette ingen stoppar for tysnesingen.