Abonnent

Selde dei dyraste bileta først

Nyhende: Elisabeth Godøy synest det har vore mindre folk i Våge i sommar. Likevel meiner ho det har vore ein god sesong for galleriet.
Abonnent

Lande lagt ut for sal

Nyhende: No er bustadsprosjekta på Lande lagt ut for sal. Entrepenørane er optimistiske.
Abonnent

LEIAR: Trivselsdugnaden er i gang

Debatt: Norge er eit av mange land, der det er mogleg å søkja politisk asyl. Det inneber at me tek imot ei viss mengde flyktningar, som igjen inneber eit kollektivt integreringsansvar.I media blir...
Abonnent

– Det kunne fort gått verre

Nyhende: Føraren av bilen som køyrde utfor vegen laurdag morgon, kom frå ulukka med brotskader. Passasjeren kom uskadd frå det.
Røysting
Abonnent

Store smil, men lite fisk

Nyhende: Fiskekonkurransen i Våge trekte bra med folk, men fisken møtte ikkje like mannsterkt opp.
Abonnent

Trivst best på det opne hav

Det er travle dagar om bord, og lange periodar han er vekke om gongen. Men for Ole Magnus Aasheim er jobben i utanriksfart heilt perfekt.