Abonnent

Slutt på masseutkøyringa

Nyhende: Dei siste massane blir liggjande igjen på tomta for det nye omsorgssenteret. No vert det fylt i med stein i rasande fart.

Totalforbodet er oppheva

Nyhende: Det mellombelse totalforbodet som vart lagt ned sist veke mot open eld utandørs, er no oppheva.