Abonnent

Formannskapet støtta ordførarforslaget

Nyhende: Ordførar Kåre Martin Kleppe har i vinter tatt til orde for at kommunen endeleg skal få eit formelt godkjent kommunevåpen, og samtidig vurdera å skifta motiv til det opphavelege Onarheimsseglet. Sist...
Abonnent

– Folk er opptekne av lys og trafikktryggleik

Nyhende: Formannskapet gjekk sist torsdag inn for å støtta ein søknad om delfinansiering for å etablera veglys i Uggdal. Politikarane ynskjer samtidig å kartleggja kva andre plassar som treng lyssetjing.

Har du oversikt over kva du eig?

Nyhende: Ei undersøking gjennomført av Ipsos for Gjensidige viser at det berre er 25 prosent av hordalendingane som har dokumentert verdiane i heimen sin. Det kan by på unødvendige utfordringar i...
Abonnent

På plass som bibliotekvikar

Nyhende: Med biblioteksjefen ute i permisjon, er det Nicoline Leonhard Drageset som styrer biblioteket fram til midten av april.
Nettkamera
Nettkamera frå Våge
Røysting
Abonnent

Leiar: Kva skjedde med jordmordebatten?

Nyhende: – Eg visste at det har vore utfordringar med oppseiingar og sjukemeldingar. Når desse blir samanfallande, blir ein sårbar. Skulle me koma opp i ein liknande situasjon seinare, må me sjå til at me...
Abonnent

Dømt for ruskøyring

Nyhende: Ei kvinne frå Trøndelag er i Sunnhordland tingrett dømt for å ha køyrt i rusa tilstand på Tysnes. Hendinga fann stad hausten 2018.Kvinna var tiltalt for å ha køyrt bil med ein...
Abonnent

Frå barnehage til militæret

Sjurd Sandvik Pedersen hadde eit halvt års ventetid mellom vidaregåande og militæret. Det enda med vikarjobb i Lunde barnehage.
Abonnent

Førebels ingen jordmorvikar i sikte

Nyhende: Tysnes kommune er nok ein gong på jakt etter ny jordmorvikar, og innehavaren av fjorårets vikarstilling sit to månader på overtid.
Abonnent

Mange Tysnes-ungdommar vil ta yrkesfag

Nyhende: Halvparten av 10. klassingane på Tysnes skule har bestemt seg for kva skule dei skal gå på til hausten. 11 av dei 16 som allereie har bestemt seg har lyst til å ta yrkesfag.
Abonnent

Avviste ny teknisk bygg-klage

Nyhende: Politikarane i landbruk/teknisk står på sitt når det gjeld Fjord1 sin søknad om å få byggja teknisk bygg til elferja i Våge.