Sommarfest på sjukeheimen
Trass i lite som minna om sommar ute, bløma sommarstemninga på sjukeheimen i Uggdal sist fredag.
Byggjer utan lærlingar
Det nye planlagde omsorgssenteret på Tysnes kan bli bygt utan lærlingar i arbeidsstokken, sjølv om det frå 2016 kan verta sett krav om lærlingar når offentlege etatar skal byggja.
Gildeskipnaden og ølet
Johannes Heggland stilte spørsmålet: «Kva skulle dei elles drikka – dei hadde korkje kaffi eller Cola den tid.»
Portopnar Rosvold
Dei kan gjera porten både høg og vid. Når dei i tillegg har eit finmaska nett av montørar som aldri er langt unna, er det ikkje mange som kan konkurrera med Windsor Door AS.

Utvalde artiklar

Full fart på Reksteren
Både liten og stor fekk trimma seg då Reksteren idrettslag inviterte til idrettsdag i dag.
Triveleg treffpunkt på Gjøvåg
Det vart ei triveleg gudsteneste i uformelle rammer då Harald og Anny Gjøvåg ynskte alle velkomen til ein flott dag på Gjøvåg.
Trivst best i butikk
Bård Frøyseth hadde ein til tider vanskeleg barndom med mobbing og manglande motivasjon på skulebenken. Den skuleleie ungdomen hamna så i daglegvarebransjen, noko som skulle snu kvardagen hans til det betre.
Målar kyrkja i Uggdal
Fleire har vore kritiske til at kyrkja i Uggdal ikkje har vorte halden i god nok stand. No skal kyrkja friskast opp.
– Denne har vore etterlengta!
Måndag denne veka fekk Tysnes ny brannbil, for fyrste gong på over 20 år.
– Eit stort løft for tysnessamfunnet, meiner ordføraren og brannsjefen.
Sentrumsplanen kan vera klar i år
Men før den er klar, må reguleringsplanen for Våge sannsynlegvis gjennom ein ny runde med offentleg høyring.
Helsa sommarbåten MS Sjøkurs frå Lukksundbrua
Trass i at det var tidleg morgon med regn i lufta, hadde mange stilt seg opp på Lukksundbrua for å vinka sommarbåten MS Sjøkurs god tur vidare på ruta.
Flott tur til Uren Luren
Oddgeir Bruaset heldt foredraget «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu» i Våge fredag føremiddag. Seinare på dagen gjekk turen til Uren Luren.
Handtverk for heile familien
I år har dokkegalleriet på Breidablikk 15-års jubileum. Britt Kjellesvik Rage derimot, har drive med handtverk heilt sidan ho var lita.
Midt i smørauget ytst på Reksteren
Bak ein bom, i «enden av vegen» heilt nord på Reksteren, finn ein eit yrande mikrosamfunn. Det er hyttefeltet på Svarvahella.
Brobyggjande bryggjedans
Laurdag kveld gjekk den tredje årlege bryggjedansen i Neshamn av stabelen.
Hyttekjøp gav meirsmak
– Eigentleg kjøpte me hytta på Tysnes fordi me aldri skulle flytta heim att. Men så hadde det heller motsett effekt, ler Elisabeth Hatteberg.
Tysnesing fekk spela mot Brann
Arild Ebbesvik vart plukka ut som einaste tysnesing til eit Sunnhordlandslag som i dag møtte Brann på banen på Bømlo.
Jubel over ny suksess
Tysnesfest 2015 er over, og alle dei som bidrog til at festivalen gjekk som smurt, kan jubla. For Tysnesfest når stadig nye høgder.
© 2015 Utgjevar: Bladet Tysnes AS, Teiglandsvegen, 5680 Tysnes - Telefon: 53 43 22 20 - E-post: redaksjonen@tysnesbladet.no - Redaktør: Ole Skaten

Papirutgåva kjem ut kvar torsdag