Abonnent

– Det er kjekt å koma heim att

Nokon fedrar er vekke mellom åtte og fire kvar dag. Nokon er vekke to veker i Nordsjøen. Christer Helland er vekke to månadar om gongen.
Abonnent

Premierte ivrige turgåarar

Anne Britt Onarheim vann gåvekort på 1.000 kroner, medan Viljar Olai Skaten vann hovudgevinsten på 2.000 kroner.

Har fått fornya tillit

Nyhende: 8. november signerte Norconsult AS og Dr.techn. Olav Olsen AS kontrakt på «Konseptutredning flytebru E39 Bjørnafjorden».

Debatt: Ope brev til politikarane i Tysnes kommune

Debatt: Allereie for 12 år sidan, byrja ein å snakka om bygging av ny barnehage for Uggdal/Våge. Barn og vaksne i Stjernereiso barnehage/Vågsmarka barnehage lever framleis i uvisse om når eit slikt bygg...

Leiar: Godt nytt på vegfronten

Debatt: Statens vegvesen vil oppgradera dei to gangfelta i Våge sentrum. Det er godt nytt for trafikktryggleiken i Tysnes. Hordaland fylkeskommune har løyvt 750.000 til å oppgradera gangfelta framfor Coop...
Abonnent

Filosofi for liten og stor

Nyhende: I dag fredag var bokbåten Epos atter ein gong på Onarheim. Der fekk barna tenkja på dei store spørsmåla.