Abonnent

Lesarbrev: Ja til norsk natur og ja til klimatiltak

Debatt: Verden står i dag overfor to hovedutfordringer: klimautfordringen og tap av natur. For Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland er det viktig at vi tar begge utfordringene på alvor. Vi må ta vare...
Abonnent

Snacks for øyra

– Eg vurderer å slenga meg på neste show òg, så bra var det.
Abonnent

Lesarbrev: Kultur – Språk

Debatt: Tysnes er ein nynorsk-kommune. Det er derfor med stor undring eg har lese innlegg i avisa frå Tysnes Arbeidarparti sin formann og ordførarkandidat skrive på bokmål på vegner av partiet.
Abonnent

– Dei har det nok veldig tøft

Nyhende: Ein småbarnsfamilie i Uggdalsvegen måtte rømma då bustadhuset deira tok full fyr i natt. Familien er teken hand om av det lokale kriseteamet.
Det skjer
Nettkamera
Nettkamera frå Våge
Røysting
Abonnent

Tek barnevernsavvika på alvor

Nyhende: Tenesteutvalet vart i førre veke informert om tilsynsrapporten som konkluderer med lovbrot i barnevernstenesta, og kva tiltak kommunen har iverksett og skal iverksetja.

Nye, strenge krav til legitimasjon i banken

Nyhende: Alle norske bankar er gjennom kvitvaskingslova pålagt å innhenta kundeerklæring og legitimasjon frå kundane sine. Difor jobbar no Tysnes Sparebank med å henta inn dette frå både nye og...
Abonnent

Klart for frivilligfest

Nyhende: Maria Avalos-Rønneseth fortel at det framleis er ledige plassar til frivilligfesten på laurdag.
Abonnent

Førpremiere med Sjur Hjeltnes

Sjur Hjeltnes har eit heilt ferskt program føre seg. Det startar offisielt i Bergen 20. september, men Tysnes får æra av å høyra han allereie i morgon, fredag.
Abonnent

Politisk usemje om bustadtomt

Nyhende: Tre var for og tre var mot då politikarane handsama ei klagesak om eit bustadhus på garden Langeland i utval for landbruk/teknisk. Utvalsleiar si dobbeltstemme avgjorde saka.