Regn

Varig vern av havbotn ved Tysnes
– Verninga vil ikkje få noko å seia for dei aktivitetane som allereie er i sving i området, forsikrar Stein Byrkjeland.
– Folk kjem ut av dvalen om våren
Alf Inge Kleppe, som har budd på Reksteren heile livet, tilrår å fiska og gå tur om våren.
Går av etter 50 år i butikkbransjen
– Eg har blanda kjensler. Det blir ein overgang å tutla heime etter å ha gått blant folk i så mange år, men det går bra, seier Arne Gjersvik.
MF Gulen på plass på Våge-Halhjem
Ferja med plass til 83 bilar, skal gå mellom Våge og Halhjem fredag og laurdag.

Utvalde artiklar

Betre læringsmiljø og mindre mobbing
– Me har veldig nøgde elevar for tida, sa Are Lygre, rekor ved Tysnes skule.
– Gøy at me kom så langt me kom
Ingen av tysnesingane gjekk vidare etter fylkesmønstringa i Ungdommens kulturmønstring på Verftet i helga.
– Større ferje kjem i morgon
MF Gulen med plass til 83 bilar, vert sett inn for MF Selbjørnsfjord fredag morgon.
Syner breidda i programmet
Tysnesfest er ikkje ferdig med å syna breidda i programmet, og slepp denne veka fleire namn som stadfestar at dei er ein festival for alle.
35-bilars ferje til Halhjem-Våge
35-bilars ferja MF Heilhorn blir sett inn som mellombels reserveferje frå Halhjem klokka 18.10 onsdag kveld til Våge.
Fekk pris for elitemjølk
Mjølkeprodusentane Anna Sofie og Endre Epland vart på årsmøtet i Tine SA på Lillestrøm heidra for å ha levert Elitemjølk samanhengjande i 15 år. Som prov å leveringa av kvalitetsmjølk i 15 år fekk dei den høgthengjande utmerkinga Sølvtine.
Få reisande med skyssbåten
Skyssbåten Tornerose er sett inn som reservebåt mellom Våge og Halhjem inntil det kjem ei reserverferje. Men det er få som nyttar seg av skyssbåttilbodet.
Uvisst når det kjem reserveferje
Onsdag kl. 08.40: Det er framleis uvisst når det vil bli sett inn reserveferje på Våge-Halhjem. Det er heller ikkje klart kva ferje som vil bli sett inn, eller kva rederi reserveferja skal koma frå.
Ferja i land i Våge
Ferja M/F Selbjørnsfjord gjekk på grunn like utanfor Gjeslingane i Våge.
– Usikkert når reserveferje vert sett inn
Fosen Namsos har teke kontakt med Sjøfartsdirketoratet for å skaffa reserveferje frå eit anna reiarlag.
Rosar mannskapet på MF Selbjørnsfjord
– Det var ingen dramatikk og me fekk god informasjon undervegs, seier Hans Christin Haaland, som var ombord på ferja då den gjekk på grunn.
– Det var litt kaldt!
Temperaturen var mellom fem og ti grader både i sjøen og på land, men det hindra ikkje elevane i 5a og 5b i å ta seg ein dukkert i sjøen i dag.
«Siste seilas» for Mor Di
Den ikoniske skøyta «Mor Di», som har vore ein fast del av hamneinteriøret i Våge i mange år, er selt. I dag siglar ho under nytt flagg – men med same namn – til Stord.
16-åring til legevakt etter mopedulukke
Poitiet fekk melding om ulykka ved 18.40-tida søndag kveld.
© 2015 Utgjevar: Bladet Tysnes AS, Teiglandsvegen, 5680 Tysnes - Telefon: 53 43 22 20 - E-post: redaksjonen@tysnesbladet.no - Redaktør: Ole Skaten

Papirutgåva kjem ut kvar torsdag