Kulturprisen til Nils Kåre Myklebust

Nyhende: – Overraska, undrande, glad og takknemleg. Det var kulturprisvinnar Nils Kåre Myklebust sine fyrste takkord då ordførar Kåre Martin Kleppe overrekte Tysnes kommune sin kulturpris for 2017.

Fengande julekonsert på Huglo

Søndag vart huglarane invitert til julekonsert med flotte tonar frå Friteamet Jazzklubb frå Høgskulen på Vestlandet og Huglo skulekorps.
Abonnent

Den nye el-ferja tek form

Nyhende: Om nøyaktig eitt år skal den nye ferja mellom Våge og Halhjem vera klar for levering til reiarlaget Fjord1. Om to år skal el-ferja erstatta dagens ferje.

Lesarbrev: Nytt omsorgssenter med bismak

Debatt: Me høyrer og les at det er for lite plassar til pleiepasientar på det nye omsorgssenteret i kommunen vår.Då lurer eg på kva opplysningar eller kriterier politikarane hadde fått då dei...
Røysting
Abonnent

Populær varm omsorg på hjul

I fleire år har eldre på Tysnes fått levert varm mat heim på døra. Dei skal framleis få middag heim, men må no varma han opp sjølve. Me var med på den siste «varme runden».

Spaserstokk til 38.000 kroner

Nyhende: Tysnes omsorgssenter får 38.000 kroner frå «Den kulturelle spaserstokken» for inneverande år, 2017. Det er fylkeskommunen som fordeler desse midlane, i hovudsak utfrå kor mange over 70 år som bur...
Abonnent

Bekymra for Peralio

Nyhende: Tor Ottersen synest det er blitt bygd for mange hus nær friluftsområdet i Peralio.
Abonnent

50 nye bueiningar på Lande

Nyhende: Kommunestyret skal komande tysdag ta stilling til ein avtale om veg, vatn og avløp for nytt bustadfelt i Krokjen/Lande. Det kan koma over 50 bueiningar der.

Skuleruta kansellert

Nyhende: – Eg reknar med at ruta blir innstilt heile fredag, seier kaptein John Terje Hatletvedt på MS Rygerkatt.