Prisar

Publisert 01.01.2020 kl. 00.01.
Gjeld pr. 01.01.2019


  • Total-abonnement: 1 månad kr 130,- Papiravis og digital tilgang i éin månad.

  • Total-abonnement: 3 månader kr 430,- Papiravis og digital tilgang i tre månader.

  • Total-abonnement: 6 månader kr 830,- Papiravis og digital tilgang i eit halvt år.

  • Total-abonnement: 12 månader kr 1560,- Papiravis og digital tilgang i eitt år.

  • Digitalt abonnement: 1 månad kr 120,- eAvis og digital tilgang i ein månad.

  • Digitalt abonnement: 6 månader kr 770,- eAvis og digital tilgang i et halvt år.

  • Digitalt abonnement: 12 månader kr 1440,- eAvis og digital tilgang i eitt år.For levering av papiravis til utlandet vert det tillagt portotillegg.Fakturagebyr kr 35,- kjem i tillegg på alle prisane.Vel du Avtalegiro, eFaktura, PDF-faktura eller kredittkortbetaling, unngår du fakturagebyr.


Siste saker Gå til framsida

Har du oversikt over kva du eig?

Ei undersøking gjennomført av Ipsos for Gjensidige viser at det berre er 25 prosent av hordalendingane som har dokumentert verdiane i heimen sin. Det kan by på unødvendige utfordringar i forsikringsoppgjeret, dersom du skulle bli råka av til dømes brann eller tjuveri. – Skjer det ein totalskade ved brann, er det nærmast umogleg å klara å hugsa alt ein har hatt av ting. Det same kan vera...

På plass som bibliotekvikar

Med biblioteksjefen ute i permisjon, er det Nicoline Leonhard Drageset som styrer biblioteket fram til midten av april.

Leiar: Kva skjedde med jordmordebatten?

– Eg visste at det har vore utfordringar med oppseiingar og sjukemeldingar. Når desse blir samanfallande, blir ein sårbar. Skulle me koma opp i ein liknande situasjon seinare, må me sjå til at me har gode nok retningsliner.Dette sa ordførar Kåre Martin Kleppe til «Tysnes» i juli, etter at