Kultur

På gamleheimen

At gamleheimen skulle koma til å hamna på Hovland, hadde mest med tilfeldige omstende å gjera. Det vart i alle høve slik at Tysnes Gamleheimslag overtok den staselege gamle doktorbustaden som vart bygd av distriktslege Gjestland, som fekk skøyte i 1880. Her sette han opp ein bustad som ikkje stod tilbake for dei gamle patrisiarhusa som rikfolk i Bergen gjerne bygde som «lyststeder» utanfor...

Vil fargeleggja sentrum

Eit mangfald av aktivitetar for store og små skal setja farge på Våge sentrum laurdag 6. oktober. Då byr handelsstanden opp til både barneløp, lokal mat og lokale handverk, korpsmusikk og tombola. Og ansiktsmåling.

Ny singel frå Symra

– Me skal sleppa ein låt som heiter «Purple Sweater». Det er den nyaste av dei låtane me har spelt inn så langt, seier Øyvind Kleppe i Symra.

Duka for familiedag i Kulturløo

Laurdag blir det arrangert familiedag i Kulturløo på Drange. Arrangementet er i samband med både Kystsogevekene og Kulturminnedagene.

Då koleraen herja

På vårparten i 1849 tok folk i bygdene på Tysnes til å bli sjuke. Dei hadde ei vond aning om kva som ville koma til å skje – ryktet om den dødelege epidemien hadde alt spreidd seg langs kysten.

Farande fant

«Farande fant» fanst det ein del av før i tida. Nokre var fredelege handelsreisande, andre kunne vera av den typen ein kalla «splint», og som ikkje alltid var like gode å koma ut for.

Vågen full av veteranbåtar

Vil du vera med på ferda når armadaen av veteranbåtar inntek Bergen i neste veke, kan du løysa billett fleire stader på Tysnes og bli ein del av den store skutefesten.

Svarthuva – eit kvardagsplagg

Svarthuva var i si tid eit lokalt særmerke for kvinner frå Tysnes. Ikkje minst viste huvene godt att når kvinnfolka drog til byd’n.