Nyhende

Abonnent

Deltok på høyring på Stortinget

Kåre Martin Kleppe fekk lufta tankar om ferjetilbodet i distrikta på Stortinget.– Det gjekk veldig bra, fortel ordførar Kåre Martin Kleppe.Tysdag var han i Oslo, med sjølvaste Stortinget som destinasjon. Kommunal- og forvaltningskomitéen hadde open høyring i saka «tiltak for ein bedre fergepolitikk i Distrikts-Norge».Der fekk Kleppe og Austevoll-ordførar Morten Storebø...

Saknar du sofaputa di?

Denne grøne puta blei tysdag føremiddag observert einsam og forlaten i vegbanen på Onarheimsfjellet. Designet er ikkje siste skrik, så den førebelse teorien er at puta kan ha vore ein del av eit tilhengjarlass, på veg mot den sikre død i Eredalen. Men om nokon likevel skulle sakna puta, kan den hentast hos «Tysnes» i Teiglandsvegen 5. Enn så lenge har den fått ein ny sjanse.

Abonnent

Startar prosessen med grunnkjøp til ny barnehage

Kommunestyret har tidlegare vedtatt å byggja ny barnehage på Onarheim. Totalt sett er kostnadsramma på 36,6 millionar kroner, og allereie neste år har kommunen sett av over 13 millionar kroner til prosjektet i investeringsbudsjettet.I år er det også sett av litt midlar for å koma i gang med prosjektet, og i førre kommunestyremøtet diskuterte politikarane grunnkjøp. Politikarane gjekk...

Abonnent

Reagerer på nytt avslag

Nils Kristian Berge i Fjord1 er ikkje nøgd med at politikarane på Tysnes framleis seier nei til nytt teknisk bygg i Våge.

Abonnent

– Ein historisk dag

Tysdag kveld hadde Tysnes Turlag stiftingsmøte, og kunne med det seia seg offisielt oppstarta.

Abonnent

Har statistrolle i Netflix-serie

Etter å ha hatt ein skodespelardraum i magen sidan oppveksten, fekk Kristianna Aas Malkenes ein unik sjanse til å ta steget vidare i retning av å realisere draumen.

Abonnent

Sender kommunevåpenet ut på høyring

Førre torsdag skulle kommunestyret ta opp saka om godkjenning av nytt kommunevåpen for Tysnes kommune. Formannskapet hadde i forvegen samrøystes innstilt på å byta ut det eksisterande motivet i kommunevåpenet med det opphavelege...

Abonnent

Nytt rekordår for banken

2019 blei eit nytt rekordår for Tysnes Sparebank. Resultat før skatt enda på 36 millionar kroner.

Abonnent

Grunneigar kritiserer Fjord1

Grunneigar Tore Andersland reagerer på at Fjord1 tok seg til rette på kaieigedom i Våge under montering av ladetårn.

Abonnent

Innfører 50 prosent søskenmoderasjon

Kommunestyret støtta tenesteutvalet og godkjende saksutgreiinga i femdagarsskulesaka. Samtidig gjekk dei inn for 50 prosent søskenmoderasjon på SFO.