Nyhende

Abonnent

Drøfta vindkraftutbygging

Laurdag 3. august vitja stortingsrepresentant Nils T. Bjørke Tysnes, der han diskuterte viktige saker med ordførarkandidat for Tysnes Sp, Arne Leite.

Abonnent

Blir fastbuande på Tysnes

Maja og Edvard starta ferien på øvre Dalland like før Tysnesfest. No har dei bestemt seg for å bliverande her for godt.

Abonnent

Stortingsrepresentant vitja Tysnes

Finanspolitisk talsmann i Framstegspartiet, Sivert Bjørnstad, var innom både Optimera og omsorgssenteret då han besøkte Tysnes måndag.

Hytteinnbrot i Kattaneset

Tenestestadsleiar og politikontakt på Tysnes, Marita Flemmen Skogvoll, fortel om eit noko spesielt hytteinnbrot som vart meldt til politiet sist veke:

Abonnent

Har sendt eige vedtaksframlegg til fylkesutvalet

Ordførar Kåre Martin Kleppe saknar framgang i diskusjonane om nye ferjeruter, og har no tatt saka i eigne hender og formulert eit framlegg til vedtak til fylkesutvalsmøtet i slutten av august.

Abonnent

Trond trivst best på hjul

I 2010 starta Trond Hillesvik (41) opp med ein lastebil. No har transportfirmaet fem bilar på vegane på Vestlandet.

Abonnent

Byter ut blokka med bøker

Vetle Nordgård Mikkelsen (23) har vore fast inventar hjå Bladet Tysnes sidan han fekk jobb her i fjor sommar. No, eitt år seinare, fyk han vidare til Bergen og studentlivet.

Abonnent

– Folk bør hiva seg rundt og ta livet av dei

– Det er høgst på tide å gjera noko med ein gong, oppmodar forskar Bjørn Arild Hatteland ved Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO). «Tysnes» har tatt ein prat med forskaren for å få eit profesjonelt innblikk i problemet med brunsnigelen og kva ein kan gjera for å halda bestanden i sjakk. – Brunsnigelen formerar seg i august, så no er det plukking som tel, seier Hatteland.

Abonnent

Informerte Sp-toppar om ruteproblematikken

Fredag ettermiddag stoppa stortingsrepresentant og leiar for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, innom Jektevik for å høyra lokale meiningar om dei nye ferjerutene som Skyss har kome med.

Abonnent

Olav har rekorden igjen

I 2018 gjekk Olav Storesætre 500 gongar til Blåbærhaugen, men blei forbigått av Gerald Kuderski som gjekk 806. Måndag gjekk Olav sin åttehundreogsjuande tur til topps.