Nyhende

Abonnent

Søkte om meir pengar

Etter underskotet i fjor er Tysnesfest i år tilbake på pluss-sida. Samtidig er kommunepolitikarane innstilte på å auka støtten til festivalen.

Abonnent

Meiner gebyrpolitikken i Tysnes er på villspor

Arild Kvamme reagerer på at Tysnes kommune skal ha nesten 27.000 kroner i saksgebyr for å godkjenna ein liten terrasse. Rådmann Steinar Dalland seier at gebyret er i samsvar med satsane som kommunestyret har vedteke.

Abonnent

Inntar gullrekka

Tysdag var Norge Rundt-teamet på plass for å følgja Irene Dalland og REKO-ringen. Resultatet kjem i beste sendetid fredag.

Abonnent

– Me toler å gå nokre år i minus

Tysdag skal kommunestyret vedta budsjettet for 2020. Framlegget viser driftsoverskot neste år, men at pluss blir snudd til minus i åra som kjem.

Abonnent

Skal tilsetja to nye sjukepleiarar

Tysdag vedtok formannskapet eit endeleg budsjettframlegg. Framlegget inkluderte mellom anna at kommunen opprettar to nye faste sjukepleiarstillingar.

Abonnent

I dag har du ei viktig oppgåve

I dag er det den internasjonale Røykvarslardagen. Det vil seia at du må hugsa å byta batteri i alle røykvarslarane dine, kontrollera dei, og kontrollera brannslokkingsutstyret ditt.

Abonnent

Skeptisk til lakseskatt

Tysnesordførar Kåre Martin Kleppe fryktar ei omfordeling av inntekter frå havbruksnæringa dersom lakseskatten blir ein realitet.

Abonnent

Villmannskøyring frå ferja

– Når bilførarar trør gassen i botnen frå Våge og oppover bakkane mot Hodlekje, då kallar eg det galskap og villmannskøyring.Det seier ein innbyggjar i Tysnesbygda til avisa.Episoden han siktar til skjedde måndag kveld, med ein bil som kom frå ferja i 23.30-tida.Innbyggjaren meiner at bilføraren må ha hatt godt over hundre kilometer i timen oppover i 50-sona.– For oss som...

Abonnent

Svært overraska over avslaget

Prosjektdirektør Nils Kristian Berge i Fjord1 er svært overraska over at søknad om byggjeløyve for nytt teknisk bygg på kaien i Våge er avslått nok ein gong.

Abonnent

Inviterer til næringssamling

Nyvald leiar i Tysnes næringsråd, Børge Pedersen, blir ein av føredragshaldarane på næringssamlinga på Mandelhuset komande onsdag.

Abonnent

Stort frammøte på folkemøte om E39

Over 90 personar møtte fram for å høyra vegvesenet informera om nye E39, og dei frammøtte fekk også høve til å stilla sine eigne spørsmål.