Nyhende

Viste fram trafikkfarleg skuleveg

Tysnes kommune viste fram smal skuleveg på snøslapsføre under synfaring med vegvesenet og fylkeskommunen. Turen gjekk både forbi Kløvbrekko og langs Onarheimselva.

Fryktar nedbemanning

Får Ketil Solvik-Olsen (FrP) gjennomslag for nytt lovforslag, kan det bli postlevering annankvar dag.

– Eldre bør trena styrke

Eldre kan bli like sterke som 20-åringar, viser forskning. Me har snakka med tre godt vaksne tysnesingar som har fått stort utbytte av styrketrening dei siste åra.

Lensmannen dansa på omsorgssenteret

Songgruppa «Fjordablæst» underheldt på omsorgssenteret laurdag ettermiddag, og det var svært populært både blant dei som bur der og besøkjande.

Martin Restad er årets spåmann

Han hadde 25 av 30 riktige svar i spåmannkonkurransen for i fjor. For Martin sjølv var 2017 eit positivt år, spesielt på kjærleiksfronten.

– Her skal alle føla seg velkomne

Som ein del av Sjø og Fritid skal Jeanette Olsen og Marianne Elgsås driva pub for eit vakse publikum, og spiseri for alle. Damene vonar å opna i vår.

Bygg Tysnes satsar vidare

I november i fjor lyste Bygg Tysnes verksemda for sal, og det har ryktast at dei skulle stenga. Men no satsar aksjonærane på å driva byggjevareverksemda vidare sjølv.

Ny læreplassrekord i Hordaland

I 2017 fekk 2154 yrkesfagelevar læreplass i Hordaland. Det er det høgaste talet som er registrert sidan målingane starta i 2011. – Den gode utviklinga viser at satsinga på yrkesfag gir resultat. Med fleire læreplassar får fleire elevar høve til å fullføra utdanninga si, og koma seg inn i arbeidslivet. Denne arbeidskrafta er heilt avgjerande for å sikra eit berekraftig velferdssamfunn i...

«Hardingen» erstattar «Folgefonn»

Ferja «Folgefonn», som går i sambandet Hodnanes-Huglo-Jektevik, er no på planlagd service i Ølensvåg. I mellomtida er det dieselferja «Hardingen» som trafikkerer sambandet mellom Tysnes og Stord. «Hardingen» kjem til å erstatta el-ferja «Folgefonn» i omlag to veker. Dei siste dagane har ferja ofte vore om lag ti minutt forseinka i høve til rutetidene. Det skuldast at denne ferja er litt...

Ferjebillettane er blitt dyrare

Prisauke på ferjebilettane er på totalt 4,4 prosent frå 2017, og gjeld for både for sambandet Våge-Halhjem og sambandet Hodnanes-Jektevik.Det vil seia at ein vaksenbillett utan bil på sambandet Hodnanes-Jektevik kostar 34 kroner etter nyttår. Ein billett med bil på det same sambandet kostar 82 kroner frå 1. januar.På sambandet Våge-Halhjem kostar ein vaksenbillett utan bil 54 kroner...

MF Marstein held fram som reserveferje

Frå 1. januar i år har Fjord1 teke over Austevollsambandet. MF Marstein, som fungerer som reserveferje for MF Selbjørnsfjord på sambandet Våge-Halhjem, var inntil nyleg ei av ferjene i drift på Austevollsambandet.Sjølv om Fjord1 erstattar MF Marstein med sine eigne ferjer på Austevollsambandet, får ikkje dette konsekvensar for reserveferjeordninga.– MF Marstein vil...