Nyhende

Hugs å stilla klokka

Natt til søndag (klokka 02.00) skal klokka stillast ein time fram. Då går me over til sommartid, og det blir ljosare kveldar. Sommartida varar fram til 28. oktober. Me stiller klokka to gonger i året, og for dei som plar bli usikre på kva veg ein skal stilla den, er ein god hugseregel at klokka alltid skal stillast mot nærmaste sommar.

Berre må til Tysnes i påska

Det gamle huset på Høviskeland blir fullt kvar påske. Aasta Tufteland Kroken (58) og Rune Kroken (57) tek då imot fem born, tre svigerborn og fem barneborn som har mange påsketradisjonar på Tysnes.

Pernilla med påskemaraton

Mange ser fram til å kunna slappa av i påsken. Pernilla Eugenie Epland (27) startar med å springa 21.097,5 meter i Nederland på palmesundag.

Slåstkamp på Mandelhuset

Natt til laurdag fekk politiet melding om at fleire ungdommar var invloverte i eit slagsmål inne på Mandelhuset.

Grasbrann på Onarheim

Søndag ettermiddag kom sviing av gras ut av kontroll på Onarheim, og brannvesenet måtte tilkallast.

Ei øy proppfull av kulturminne

No er jobben gjort med å registrera dei mange kulturminna på Tysnes. Og det kom mange nye til på lista Kaare M. Malkenes kan presentera.

Hopp i det!

Marita Bakke har våga å gå frå fast jobb til å etablera eiga verksemd. No er ho ei av fleire inkubatorverksemder hos Atheno på Stord.

Travel helg for konfirmantane

Først skal dei på leirsamling, så vil dei setja sitt preg på gudstenesta søndag før dei avrundar med å samla inn pengar til årets fasteaksjon om ettermiddagen.

Tautrekking om aksjekjøp i Hordfast

Senterpartiet sa i formannskapet kontant nei til å kjøpa aksjar i Hordfast, men etter gruppemøte enda Arbeidarpartiet opp med ja og sikra fleirtal for kjøp. Kommunestyret tek endeleg avgjerd i saka.

Nyopning på Spar-butikken

– Målet har vore å få ein ljosare og meir oversiktleg butikk som er lett å finna fram i for kundane. Så langt har me fått mange positive tilbakemeldingar, seier butikksjef Natalija Berg og butikkeigar Kjersti Brekke.

Døydde før han trefte tunnelveggen

Dødsulukka ved Lukksund i november 2017 blir ikkje lenger sett på som ei trafikkulukke. – Vedkommande var død då bilen køyrde i fjellveggen. Det var ikkje ei dødsulukke, men eit dødsfall som gjorde at bilen køyrde i fjellveggen, seier Lorentz Lunde, politikontakt ved Tysnes lensmannskontor. Ein mann omkom i...

Mange born på tur mot kreft

Denne veka pågår Krafttak mot kreft. Til no har over 400 gått opp til Blåbærhaugen på Onarheim for slik å støtta aksjonen.