Nyhende

Lokalavisene står sterkt

Landslaget for lokalaviser (LLA), organisasjonen for over 100 av lokalavisene i Norge, melder at fådagarsavisene no har eit netto opplag på drøye 331.000 eksemplar. Over 3/4 av opplaget er digitalabonnement, der lesarne får tilgang til alt innhaldet, både på nett og papir.Men samstundes som LLA sine aviser blir lesne meir og meir på digitale plattformer, står papirutgåvene seg...

Uver stoppa både Hodnanes-ferja og Våge-ferja

Ferjesambandet Hodnanes-Jektevik-Nordhuglo var innstilt på grunn av verforholda fredag kveld, frå i 21-tida til 21.40. Norled melde om innstilt rute klokka 20.53. Klokka 21.35 melde selskapet at ferja kjem i gang att klokka 21.40.Klokka 21.05 melde FosenNamsos Sjø at MF «Selbjørnsfjord» har kansellert avgangane klokka 21.05 frå Halhjem og 22.15 frå Våge på grunn av verforholda.

Held infomøte om ny kraftleidning

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har motteke melding frå Haugaland Kraft Nett om bygging av ein ny 132 kV leidning mellom Langeland på Tysnes og Otteråi i Austevoll. Meldinga er no på høyring med uttalefrist til 20. oktober 2018, og onsdag neste veke inviterer NVE til ope informasjonsmøte i Grendatun. Haugaland Kraft Nett vil også vera til stades for å orientera om planane.

Stormen er her: Tre over vegen i Uggdal

SISTE: Fleire trevelt på Tysnes seint onsdag kveld. Eit trevelt stengjer vegen Uggdal-Onarheim i 21.15-tida.Tidlegare onsdag kveld sperra eit stort tre fylkesvegen nederst i Uggdalsdalen.

Onsdag kveld: Våge-Halhjem innstilt

Grunna kraftig vind er MF Selbjørnsfjord innstilt frå og med 20.25-avgangen frå Våge. Dette melder FosenNamsons Sjø i ei trafikkmelding onsdag kveld. Det er førebels ikkje meldt om at stormen skapar trøbbel på Hodnanes-Jektevik-sambandet.

Øvde på livredning

Torsdag sist veke møtte 19 engasjerte hålandsnesingar opp i grendahuset for å bli oppdaterte på førstehjelp.

Reserveferje på plass frå rundt klokka 11.55

På grunn av tekniske problem, har ferjesambandet Hodnanes-Nordhuglo-Jektevik vore mellombels innstilt i dag. Oppdatering: Ifølgje Norled vil det bli sett inn ei reserveferje frå Hodnanes klokka 11.55.

Førebur vintersesongen

Sommaren er over, hausten er her. Hjå vegvedlikehaldarane er førebuingane til vinteren i full gang.Nyleg var ein representant frå NCC i full gang med å setja ned brøytestikker i Vermedal.Til å utføra oppgåva har firmaet ein spesialbil for plassering av brøytestikker langs vegkantane. Bilføraren styrer utstyret bak på lasteplanet frå førarsetet.Sjåføren, som var frå Kvam,...