Nyhende

Frykteleg treg postgang

At det skal ta åtte-ti dagar å senda brev frå Oslo til Tysnes er sjokkerande, meiner Bjørnar Nygaard.

Pass på hunden din

– Det er kome dyr på beitet i fjellet, og no ber me om at folk hugsar bandtvang, seier politikontakt Lorentz Lunde.

Vedlikehaldsarbeid for 700.000

– Dei har spylt taket, og impregnert det mot måker. No skal dei skrapa utsida av kyrkja, og måla to nye strøk, seier Marianne Storetvedt, kyrkjeverje i Tysnes, og legg til at også takrennene blir ordna i tida som kjem.Det er Tysnes kyrkje ho snakkar om. Sidan rundt pinsetider har det blitt utført vedlikehaldsarbeid på kyrkja.– Kyrkja skal vera ferdig opprusta til Tysnesfest, held...

No kan du grilla igjen!

Med nedbøren dei siste dagane, er skogbrannfaren erklært over. No er det tilbake til vanlege reglar.

Slik blir vêret for resten av veka – «hauststorm» på torsdag

– Det blir ikkje verst på onsdag. Det er den beste dagen i Sunnhordlandsområdet denne veka, seier Martin Granerød, meteorolog i vêrvarslinga på Vestlandet.På torsdag blir det derimot ei endring:– Det blir kraftige vindkast, opp mot 25-30 meter per sekund, torsdag ettermiddag og kveld. Det blir noko nedbør, men lågtrykket beveger seg raskt vidare, held han fram.Han legg til...

Framleis stor skogbrannfare

Brannsjefen lettar litt på grillforbodet, men det er framleis ulovleg med open eld i naturen og på offentleg stad.

Vinmonopolet utvidar opningstidene

– Me har planer om utviding, men det er litt uvisst kor mykje me skal utvida, seier Ragnhild Skaathun Blindheim.Ho er butikksjef for Vinmonopolet på Os, som polet på Tysnes er ein filial under, og det er dei nye sommaropningstidene ho snakkar om.– Det er eigentleg ikkje ein marknad for lengre opningstider, men på sommaren er det det, held ho fram.«Tysnes» har kontakta ho...

Ber eigarane vurdera framtida til selskapet

Gunnar Bakke vart på generalforsamlinga i Sunnhordlandsambandet AS i juni i fjor vald til ny styreleiar i selskapet etter Bente Bondhus som gjekk ut av styret. Måndag skal det vera ny ordinær generalforsamling, og vidare drift av selskapet vert eitt av punkta som då står på sakslista. – Styret har utarbeidd ein strategi for vidare drift, men lar det vera opp til...

Ordføraren skremd

Kåre Martin Kleppe gav i formannskapsmøtet onsdag uttrykk for stor bekymring når det gjeld Skyss, fylket og ferjeprisar.

Vellukka dugnad for Lunde Båtlag

– Det var rundt 18-20 deltakarar. Det er vanlegvis godt oppmøte kvart år, seier John Hagen, frå Lunde Båtlag.Laurdag var det nemleg duka for dugnad i båthamna i Lunde.– Me har eit forholdsvis nytt anlegg, så det var ikkje så altfor mykje å gjera. Me skrapa blant anna bort blåskjell, i tillegg til at me fjerna unødvendig tauverk, fortset Hagen.Vidare fortel han at båtlaget...

Eldreinvasjon på Tysnes

Onsdag kom om lag 20 representantar frå eldreråda i Bømlo, Fitjar, Etne, Sveio, Kvinnherad og Stord til Tysnes. Etter ei orientering om kommunen ved ordførar Kåre Martin Kleppe i kommunestyresalen, var dei oppom omsorgssenteret og køyrde rundt heile øya, guida av Helge Hauge.– Det er første gongen alle eldreråda i Sunnhordland har vore samla på Tysnes. I tillegg til at dei fekk...

Tysnes skule rydda seg til 10.000

For ikkje lenge sidan, kunne ein lesa i «Tysnes», om elevane på Tysnes skule, som rydda boss på strendene i området.– Lerøy lyste ut denne konkurransen i bladet Tysnes, og me fanga det opp. Me meldte oss på, og dokumenterte ryddinga med bilete, seier inspektør Synnøve Vines.Konkurransen var i høve den nasjonale strandryddedagen, som i år fann stad den 5. mai. Både barnehagar,...