Soknet sitt årsmøte

Stad: Kyrkjene på Tysnes
Dato: 19. mars 2017 -
02. april 2017
Arrangør: Sokneråda
Soknet sitt årsmøte vert haldne i kyrkene såleis:
- Onarheim sokn, Onarheim kyrkje sundag 19. mars.
- Tysnes sokn, Tysnes kyrkje sundag 26. mars.
- Uggdal og Reksteren sokn, Uggdal kyrkje sundag 2. april kl. 11.30. Ekstraordinær gudsteneste.

Årsmøta vert haldne i kyrkjene rett etter gudstenesta.
Saksliste:
- Årsmelding
- Rekneskap

Sokneråda