Siglarveko

Stad: Våge/Njordstø
Dato: 31. juli 2017 -
04. august 2017
Arrangør: Båtlaget Njord/Tysnes
Siglarveko - opplæring i oselvarsigling. Gjennom fem dagar går deltakarane frå nybyrjar til regattasiglar. Frå ca. 12 år og oppover.