Båtbyggjedag for heile familien

Stad: Øyra (Nerhus) i Ølve
Dato: 20. august 2017
Arrangør: Kulturnemnda i Ølve bygdelag
Nettside: www.kystsogevekene.no
Kulturnemnda i Ølve bygdelag og Stiftinga Kystsogevekene ynskjer velkomen til skipsbyggjeplassen Øyra på Nerhus, søndag 20. august frå klokka 13.00 til 16.00.

Her blir det utstilling av verktøy, båtmodellar og bilete som fortel om kvardagen til skipsbyggjarane. Smia blir open, saman med saga og skuret som var viktige arbeidshus.

To Nerhus-familiar bygde fartøy her i tre generasjonar, mellom 1850 og 1960. Blant anna vart hardangerjakta Mathilde bygd på Øyra.

Lars Nerhus held føredrag om FARTØYBYGGING I ØLVE klokka 14.00.

Borna som kjem, får byggja sin eigen båt, og dei får tilbod om båttur på sjøen.

Det blir sal av kaffi, vaflar og pølser til grilling på bålet.

Parkeringsplass ved Ølve kyrkje.