Husflidsmesse

Stad: Tysneshallen
Dato: 02. september 2017 -
03. september 2017
Arrangør: Tysnes husflidslag
Sal av husflid og handverk.