Hjertefred

Stad: Årbakkasanden
Dato: 05. november 2017
Arrangør: Hjertefred Tysnes
Gratis arrangement/konsert for å minnast dei me har mista. Ope for alle.