ADVENTSAMLING

Stad: SØR-REKSTEREN BEDEHUS
Dato: 10. desember 2017
Arrangør: SØR-REKSTEREN BEDEHUSLAG
ADVENTSAMLING
SØR-REKSTEREN BEDEHUS
2. SØNDAG I ADVENT 10. DESEMBER KL 16:00


VARIERT PROGRAM MED INNSLAG AV HUMOR OG ALVOR
SANG OG MUSIKK
Bjarne & Jette Marie Steinsund frå Moster blir med oss. Dei syng og spela trekkspel.
Adventstankar v/Kåre Torbjørnsen
Enkel servering/kaffidrøs og sosialt samvær
Miniutlodding.


Styret