Årsmøte i Onarheim Bygdalag

Stad: OnarTun
Dato: 05. mars 2018
Arrangør: Onarheim Bygdalag
Måndag 5. mars 2018 kl. 19.00 på OnarTun. Vanlege årsmøtesaker.

Saker som ein vil ta opp, må vera styret i hende innan 19. februar.

Vel møtt!
Styret