Årsmøte i Vågsmarka vel

Stad: Kantina på Windsor
Dato: 11. mars 2018
Arrangør: Vågsmarka vel
Årsmøte i Vågsmarka vel 11.03.18 klokka 20.00i kantina på Windsor. Vanlige årsmøte saker. Alle vel møtt!