Årsmøte i Tysnes sogelag

Stad: Tysnes bedehus
Dato: 18. mars 2018
Arrangør: Tysnes sogelag
Sundag 18. mars kl. 15.00 i Tysnes bedehus. Program ved Kaare M. Malkenes: Kulturminneinnsamlinga i Tysnes. Kaffiøkt.

Vanlege årsmøtesaker:
1. Årsmelding
2. Rekneskap
3. Budsjett for 2018
4. Val
5. Lagerplass for eignelutane våre