Årsmøte Kulturkyrkja

Stad: Onarheim Kulturkyrkje
Dato: 22. mars 2018
Arrangør: Kulturkyrkja
Torsdag 22. mars kl. 19.30 i Onarheim Kulturkyrkje.

Saker:
1. Godkjenning av sakslista
2. Val av skrivar, og to til å underteikna protokollen
3. Godkjenning av årsmelding og rekneskap
4. Drøfting av framlegg til vidare arbeid og program
5. Val av nye styrerepresentantar for dei som har fullført si funksjonstid.
6. Val av styreleiar
7. Utnemning av valkomite

Alle interesserte er velkomne!