Møter i Jensvoll bedehus

Stad: Jensvoll bedehus
Dato: 17. april 2018 -
19. april 2018
Arrangør: Misjonssambandet
17. og 19. april kl. 19.00. Talar: Egil Skutlaberg. Velkomen!