Årsmøte i Onarheim vassverk SA

Stad: Onarheim skule
Dato: 21. april 2018
Arrangør: Onarheim vassverk SA
Årsmøte i Onarheim vassverk AS laurdag 21. april kl. 16.00 i Onarheim skule.
Sakliste:
Godkjenning av innkalling.
Val av møteleiar, referent og 2 medlemer til å skriva under møteboka.
Årsmelding.
Revidert rekneskap.
Val
Fastsetting av vassavgift.
Innkomne forslag.
Vel møtt!