Foredrag med Ingvard Wilhelmsen

Stad: Kulturkyrkja på Onarheim
Dato: 17. september 2018
Arrangør: Kulturkyrkja
Ingvard Wilhelmsen - Sjef i eget liv

TID: Måndag 17. september kl. 19.30
STAD: Kulturkyrkja på Onarheim
PRIS: Kr 300,-. Billettsal i døra frå kl. 19.00

Ingvard Wilhelmsen er professor emeritus ved Universitetet i Bergen og spesialist i Indremedisin og psykiatri. Han har i 22 år drive ein liten hypokonderklinikk på Haraldsplass Diakonale Sykehus. Han meiner at det meste her i livet kan me ikkje gjera noko med, men korleis me stiller oss til det som skjer, bestemmer me sjølve.