Barne og familiekonsert

Stad: Tysneshallen
Dato: 23. september 2018
Arrangør: Tysnes Musikklag
Tron Jensen og Tysnes Musikklag inviterar til konsert i Tysneshallen.