Årsmøte i Tysnes reiselag

Stad: Grendatun, Uggdal
Dato: 14. februar 2019
Arrangør: Styret i Tysnes reiselag
Torsdag 14. februar kl. 18.00 i Grendatun, Uggdal. Vanlege årsmøtesaker

Fortsetter med medlemsmøte:
- Presentasjon av 6-dagers vårtur til Hvalfangstmuseet, Oscarborg, Blaafarveværket etc.
- Bilder frå TRL-turane til Austevoll og Voss/Flåmsbana. Kanskje litt meir.
- Lett servering

Gamle og nye medlemmer velkomne!

Styret i Tysnes reiselag