Årsmøte i Uggdal idrettslag

Stad: Heiavegen 38
Dato: 16. februar 2019
Arrangør: U.I.L
Laurdag 16.02.2019 er det årsmøte i Uggdal idrettslag, i Heiavegen 38.

Saksliste:
- Årsmelding
- Rekneskap
- Val
- Anlegg/drift 2019

Andre saker som evt. skal handsamast, må vera styret i hende innan 06.02.19.

Vel møtt!
Styret i U.I.L