Årsmøte i Onarheim Bygdalag

Stad: Onartun
Dato: 04. mars 2019
Arrangør: Onarheim Bygdalag
Måndag 4. mars 2019 kl. 19.00 på Onartun. Vanlege årsmøtesaker.

Saker som ein vil ta opp, må vera styret i hende innan 18. februar.

Vel møtt!
Styret