Basar - Onarheim

Stad: Onarheim bedehus
Dato: 18. april 2019
Arrangør: Onarheim bedehuslag
Skjærtorsdag 18. april kl. 17.00. Utlodding og trekking av loddbøker. Kaker, kaffi og saft.

Gevinstar mottas med takk.
Parkering av bilar ved "gamlebutikken"

Velkommen!