Idrettsbasar - Lunde

Stad: Frilund
Dato: 18. april 2019
Arrangør: Lundegrend Idrettslag
Skjærtorsdag 18. april kl. 19.00 i Frilund (Lunde). Underhaldning og lett servering.

Gevinstar blir tekne imot med stor takk og kan leverast til Mailinn Hagen eller leggjast på Bunnpris.