Husflidsmesse

Stad: Tysneshallen
Dato: 28. september 2019 -
29. september 2019
Arrangør: Tysnes Husflidslag
Laurdag 28. og søndag 29. september 2019.

For utstilling, ta kontakt med:
Jorunn Økland, tlf 971 19 770, jorunn.okland@haugnett.no
Britt S. Dalsgård, tlf 901 82 317, britt.s.dalsgard@haugnett.no