FØRJULSMESSE

Stad: Tysnes besehus
Dato: 23. november 2019
Arrangør: Indremisjonen
FØRJULSMESSE
Tysnes bedehus, laurdag 23.november frå kl 11

Andakt v/Lise Marie Th.Litlabø. Song av Barnekoret og "Kor enkelt"
Salg av graut, kaffimat, heimebakst, handarbeid mm
CD, kort mm frå SunnBok
Åresalg - Loddsalg - Hovedtrekning
Varer og gevinstar vert mottekne med takk!
Hjarteleg velkommen!
arr. Indremisjonen