HEIDER OG ÆRE: Onsdag Patrick Russell Madsen tildelt medalje for redningsdåd til sjøs av fylkesmann i Hordaland Lars Sponheim.       (Foto: Terje Rudi, HSH)
HEIDER OG ÆRE: Onsdag Patrick Russell Madsen tildelt medalje for redningsdåd til sjøs av fylkesmann i Hordaland Lars Sponheim. (Foto: Terje Rudi, HSH)

Redda medelev frå drukning – fekk medalje for redningsdåd til sjøs

Patrick Russell Madsen meiner han berre gjorde det som trongst i situasjonen då han redda ein klassekamerat frå å drukna. I går vart han heidra for heltemotet.
Publisert 11.10.2013 kl. 12.53.

– Det er sjølvsagt ei stor ære å verta sett pris på, men eg handla på instinkt og intuisjon. Det var ikkje tid til å tenkja, eg gjorde det ein kvar ville ha gjort, seier Patrick Russell Madsen.

Ved ei tilstelling i lokala til Høgskulen Stord/ Haugesund onsdag, overrekte fylkesmannen i Hordaland medaljen for redningsdåd til sjøs.

Historia starta i mai 2011 då Patrick Russell Madsen gjekk andre semester på nautikkstudiet ved Høgskulen Stord/Haugesund, og skuleelevane var ute og segla med skipet «Sørlandet».


Kjem aldri til å gløyma

Klokka er snart 01.00, og «Sørlandet» har lagt til kai i Ålesund. Sjølv om Russell Madsen ikkje har vakt denne kvelden, er han på dekk med to landgangsvakter då ein medelev kjem attende etter ein bytur. Det er flo, og landgangen er svært bratt opp til halvdekket. Sjølv om Russell Madsen støttar klassekameraten sin opp landgangen, trakkar mannen feil på toppen, og dett utforbi sikringsnettet. Mannen treff betongkaien og misser medvetet.

– Eg kjem aldri til å gløyma det synet. Han fall tre meter og slo hovudet hardt i kaien før han fall ytterlegare to meter til og vart borte i sjøen. Alt gjekk utruleg fort, fortel Russell Madsen, som hoppa etter ned i den mørke sjøen. Han dykka fleire meter ned for å leita etter klassekameraten.

– Då vona eg berre eg skulle rekkja fram i tide og få tak i han, seier Russell Madsen.


Pass på kvarandre til sjøs

Russell Madsen får pluseleg tak i ei hand og klarar å dra den medvitslause mannen til overflata.

– Eg veit ikkje kor djupt ned eg dykka for å finna han, men uansett var det utruleg tungt å dra ein livlaus mann opp av sjøen, fortel han.

På overflata får han hjelp av dei to landgangsvaktene til å dra både klassekameraten og seg sjølv i land. Etter fem minutt kjem ambulansen og køyrer mannen til sjukehus.

– Han overlevde heldigvis. Og han fullførde skulen, fortel Russell Madsen, som er svært glad for at det gjekk så bra som det gjekk.

– Dette kunne gått gale, og det fekk oss alle til å tenkja på kva som kan skje på sjøen om ein ikkje passar på kvarandre. Heldigvis gjekk det bra denne gongen, men det er viktig å reagera raskt når ulukka er ute. Det er små marginar for liv og død, seier han.


Sette livet sitt i fare

Det var høgskulen som Russell Madsen gjekk på då ulukka skjedde, som søkte Sjøfartsdirektoratet om medaljen.

– Me synest ein slik dåd bør verta verdsett. Patrick Russell Madsen sette seg sjølv i fare for å redda ein medelev, og bidrog til at liv ikkje gjekt tapt. Det fortener ei stor påskjønning, seier Johanne Marie Trovåg, studieleiar i naustikkstudier ved Høgskulen Stord/Haugesund.

Medaljen er ei norsk utmerking som vert tildelt enkeltpersonar som har «utvist mot, snarrådighet og dyktighet ved redning av menneskeliv til sjøs eller annen likeartet dåd i forbindelse med ulykker til sjøs, havari, fall over bord o.l.». Medaljen for redningsdåd til sjøs heng svært høgt, og rangerer som nummer 14. i rekkja av offisielle norske ordener og medaljar. Til samanlikning er Kongens fortjenestemedalje rangert som nummer 22, og Forsvarets Vernedyktighetsmedalje som nummer 48.


Siste saker Gå til framsida

– Eg trudde eg skulle spy

Sterke kjensler har vore i sving på Tysnes skule i dag. Der har nemleg elevane i 10. klasse hatt sin aller siste eksamen på grunnskulenivå.