PAKKAR SAKENE: Anny Gjøvåg skal ha utstilling av gamle gardsreiskapar og bruksting på husflidsmessa i Tysneshallen i helga. - Det er vanskeleg å plukka ut kva eg skal ta med meg, for eg har så mykje, smiler ho.
PAKKAR SAKENE: Anny Gjøvåg skal ha utstilling av gamle gardsreiskapar og bruksting på husflidsmessa i Tysneshallen i helga. - Det er vanskeleg å plukka ut kva eg skal ta med meg, for eg har så mykje, smiler ho.

Med mini-museum på messe

I helga er det duka for husflidsmesse i Tysneshallen, med over 30 utstillarar og eit hav av brukskunst.
Publisert 11.09.2015 kl. 13.00. Oppdatert kl. 15.25.

Kvar gong dei arrangerer messe, prøver arrangøren, Tysnes Husflidslag, å få til ei litt annleis utstilling. Sist gong hadde dei ein oselvar; denne gongen tek Anny Gjøvåg med seg eit utval av dei gamle reiskapa og brukstinga som ho har på garden på Gjøvåg.

– Eg vonar det kjem ein del folk som er gamle nok til å ha sett nokre av tinga bli brukt, slik at eg kan læra meir om det, seier Anny Gjøvåg engasjert. Ho har arbeidd lenge med å planleggja utstillinga, og tek oppdraget seriøst. I tillegg til små og store gardsreiskapar, tek ho med seg gamle bilete som ho har fått forstørra på lerret, slik at folk lettare skal kunna setja seg inn i korleis dei levde før i tida.


Ein smakebit

I «gamlaståvo» på familiegarden, som ligg heilt ute på Gjøvåg, vert alle dei gamle gjenstandane oppbevarte til vanleg. Annakvart år plar Anny Gjøvåg ha ope hus der, slik at folk kan vitja det gamle tunet frå tidleg 1800-tal.

– Det er ikkje alle som får sett det eg har når det er ope hus, så det blir kjekt å få syna ting fram på messa – sjølv om det berre blir ei lita del av alt eg har, seier Gjøvåg med eit smil.

Ho viser og forklarar viljug vekk når det gjeld tinga, som er frå kring 1850-1950.

– Dess meir eg lærer om det, dess meir vert eg fascinert og imponert over kor flinke dei var før i tida. Dei måtte laga alt dei trong sjølv; det var ikkje berre å gå på Felleskjøpet den gongen!

– Det er veldig kjekt at slike ting blir etterspurde, og at folk interesserer seg for det. Det blir nok spanande på messa, og kjekt å få visa tinga fram til folk, smiler Gjøvåg.


Stor breidde

Synnøve Hodneland er sekretær i Tysnes Husflidslag. Ho fortel at utstillinga dei plar ha på messene er meir retta mot menn, for å syna at messa ikkje berre er for damer.

– Me synest det er kjekt å få til utstillinger med tema, spesielt viss det er noko som «mannepraten» kan gå rundt, forklarar ho.

Også i sjølve messa blir det stor breidde. Over to døger kan ein finna 32 utstillarar frå heile Vestlandet samla i Tysneshallen, som byr på alt frå strikketøy, broderi, trearbeid, kiper, treutskjæring og knivar, til keramikk, måleri, teikning, rosemåling, vevde løparar, filleryer, tovde ting og skinnarbeid.

Det vert loddsalg på handlaga premiar, som bunadsdukke, dukke med seng og garderobe, Tysnestrøye, Farmengenser, bunadskniv, Ludvik og løpar. Det vil også vera mogleg å kjøpa enkel mat på messa.

– Husflidsmessa er ein viktig del av inntektskjelda vår. Me er eit lite lag, og det er mange dugnadstimar som ligg bak eit slikt arrangement for oss, seier Hodneland.

Messa blir arrangert annakvart år, og trekkjer kring 5-600 menneske. Mange kjem langvegsfrå.

– Den plar vera godt vitja. Det er veldig kjekt at så mange kjem, og set pris på det me gjer. Det skal vera noko for alle på messa, for husflid er så mykje, avsluttar Hodneland.


Siste saker Gå til framsida

Mykje vatn over stemma

Regntida har visst innteke Tysnes også. Til tider har det nesten «bøtta» ned enkelte stadar dei siste par vekene.Nedbøren har periodevis vore veldig lokal, og ein har kunna opplevd tørr vegbane enkelte stadar og skikkeleg store vasspølar andre stadar i kommunen.Nedbøren viser godt att i dei lokale vassdraga. Ein tur forbi Onarheimsvatnet tysdag var eit godt døme på det. Då rann...

Rune Alver kjem til OnarTun

Er du glad i klassisk musikk av den storslegne kaliberen, bør du ikkje gå glipp av konserten med Rune Alver og Lise Skjåk Dalen.

– Det finst ikkje liknande

Forfattar og lokalhistorikea Knut Rage reiser kvart år frå Tysnes til Hatlestrand for å få med seg Mytologifestivalen. I år skulle ikkje vera eit unntak.