Listetopp Frp, Magnar Solheim, ny ordførar Kåre Martin Kleppe, ny varaordførar Kristin Teigland Gjerstad Kleppe.
Listetopp Frp, Magnar Solheim, ny ordførar Kåre Martin Kleppe, ny varaordførar Kristin Teigland Gjerstad Kleppe.

Kåre Martin Kleppe (22) blir ny ordførar

Høgre inngår samarbeid med Senterpartiet og Framstegspartiet i kommunestyret.
Publisert 17.09.2015 kl. 20.58. Oppdatert 22.09.2015 kl. 12.02.

Samarbeidet blei klart i 19-tida i kveld.

– Det blir veldig bra. Dette har me jobba lenge for, og no har me fått det til med Senterpartiet (Sp) og Framstegspartiet (Frp), seier Kleppe (H), som blir ein av dei yngste ordførarane i landet.

Ny varaordførar blir listetopp for Senterpartiet, Kristin Teigland Gjerstad Kleppe. Arne Leite (Sp) og listetopp for Frp, Magnar Solheim, blir dei to andre representantane frå koalisjonen i formannskapet.

– Me har jobba med ein plattform som me vil presentera seinare, seier Kleppe (H), som kjem til å seia frå seg plassen ved lærarstudiet ved Høgskolen Stord/Haugesund.

– Me har mange felles saker me vil jobba for. Eg har også tidlegare sagt at me ynskja å samarbeida med desse, både med tanke på politikk og veljarar. Me er ein god gjeng, seier Solheim (Frp).


Hestad går av

Sp har med andre ord skifta samarbeidspartnarar i kommunestyret frå Arbeidarpartiet (Ap) og Kristeleg Folkeparti (KrF), trass i at det valtekniske samarbeidet fekk større fleirtal ved dette valet enn ved førre val.

– Det var naturleg å gå denne vegen. Me har hatt god stemning i heile valkampen, seier Kleppe (Sp)

– Samarbeida de dårleg med Ap og KrF?

– Nei, det seier eg ikkje.

– Men de står nærare Ap og KrF politisk?

– Ein kan ikkje samanlikna lokal og nasjonal politikk. Sp, H og Frp står saman, og lokalt kjempar me for dei same sakene. Det er naturleg å samarbeida med dei.


– Folkerøysting

Dei nye samarbeidspartnarane har likevel stått på kvar si side i spørsmålet om kommunesamanslåing. Sp har vore garantisten mot, og H og Frp har sagt at dei er opne for dette dersom det tener tysnessamfunnet.

– Viss det blir aktuelt, blir det folkerøysting om kommunesamanslåing. Det har me definert i plattformen vår, seier Kleppe (H).

Han tek over ordførarvervet etter Kjetil Hestad (Ap), som har vore ordførar sidan 2011.


Siste saker Gå til framsida

Rune Alver kjem til OnarTun

Er du glad i klassisk musikk av den storslegne kaliberen, bør du ikkje gå glipp av konserten med Rune Alver og Lise Skjåk Dalen.

– Det finst ikkje liknande

Forfattar og lokalhistoriker Knut Rage reiser kvart år frå Tysnes til Hatlestrand for å få med seg Mytologifestivalen. I år skulle ikkje vera eit unntak.

Vel blåst på Tysnessåto

Søndag var det friluftsgudsteneste på Tysnessåta i skiftande seinsommarvêr. Initiativtakar til denne gudstenesta var tysnesingen Arne Nesse. Døveprest Inge Sørheim hadde ansvar for gudstenesta, og dei hadde med eigen tolk. Det bles friskt på toppen, så den vesle kyrkjelyden søkte ly litt nedom toppen. Der vart det preike, bøn og salmesong med eit fantastisk skue over...

Lesarbrev: Innfør gratis skulemat

Eit gratis skulemåltid kvar dag til alle elevar i den norske skulen kan vera blant dei viktigaste tiltaka for folkehelse og sosial utjamning. Vil politikarane jobba for å innføra skulematordning i vår kommune?Det er få stader sosiale skilnader kjem tydelegare til syne enn blant matpakkane til elevar i den norske skulen. Diverre er det slik at langt ifrå alle born får med seg god og sunn...