Listetopp Frp, Magnar Solheim, ny ordførar Kåre Martin Kleppe, ny varaordførar Kristin Teigland Gjerstad Kleppe.
Listetopp Frp, Magnar Solheim, ny ordførar Kåre Martin Kleppe, ny varaordførar Kristin Teigland Gjerstad Kleppe.

Kåre Martin Kleppe (22) blir ny ordførar

Høgre inngår samarbeid med Senterpartiet og Framstegspartiet i kommunestyret.
Publisert 17.09.2015 kl. 20.58. Oppdatert 22.09.2015 kl. 12.02.

Samarbeidet blei klart i 19-tida i kveld.

– Det blir veldig bra. Dette har me jobba lenge for, og no har me fått det til med Senterpartiet (Sp) og Framstegspartiet (Frp), seier Kleppe (H), som blir ein av dei yngste ordførarane i landet.

Ny varaordførar blir listetopp for Senterpartiet, Kristin Teigland Gjerstad Kleppe. Arne Leite (Sp) og listetopp for Frp, Magnar Solheim, blir dei to andre representantane frå koalisjonen i formannskapet.

– Me har jobba med ein plattform som me vil presentera seinare, seier Kleppe (H), som kjem til å seia frå seg plassen ved lærarstudiet ved Høgskolen Stord/Haugesund.

– Me har mange felles saker me vil jobba for. Eg har også tidlegare sagt at me ynskja å samarbeida med desse, både med tanke på politikk og veljarar. Me er ein god gjeng, seier Solheim (Frp).


Hestad går av

Sp har med andre ord skifta samarbeidspartnarar i kommunestyret frå Arbeidarpartiet (Ap) og Kristeleg Folkeparti (KrF), trass i at det valtekniske samarbeidet fekk større fleirtal ved dette valet enn ved førre val.

– Det var naturleg å gå denne vegen. Me har hatt god stemning i heile valkampen, seier Kleppe (Sp)

– Samarbeida de dårleg med Ap og KrF?

– Nei, det seier eg ikkje.

– Men de står nærare Ap og KrF politisk?

– Ein kan ikkje samanlikna lokal og nasjonal politikk. Sp, H og Frp står saman, og lokalt kjempar me for dei same sakene. Det er naturleg å samarbeida med dei.


– Folkerøysting

Dei nye samarbeidspartnarane har likevel stått på kvar si side i spørsmålet om kommunesamanslåing. Sp har vore garantisten mot, og H og Frp har sagt at dei er opne for dette dersom det tener tysnessamfunnet.

– Viss det blir aktuelt, blir det folkerøysting om kommunesamanslåing. Det har me definert i plattformen vår, seier Kleppe (H).

Han tek over ordførarvervet etter Kjetil Hestad (Ap), som har vore ordførar sidan 2011.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Mykje lys og mykje varme

I inneverande år har det skjedd mykje forandring langs vegen gjennom Brattetveit og Haukafær på Sør-Reksteren. Eit monster av ein skogsmaskin har herja i skogen. På 60-talet vart mange av småbruka på Vestlandet tilplanta av granskog, både på innmark og utmark. Mange år seinare, då bøndene vart klar over konsekvensen av plantinga, angra dei fleste. Vakker natur der sola slepp til, og...

Debatt: Avisa skal fram

Det er viktig at regjeringa legg til rette for distribusjonsløysingar som er føreseielege på ein slik måte at det er råd for avisene å tilpassa utgjevingane sine. Regjeringa vil no kutta ned på postomberingsdagar til 2,5 dag i snitt kvar veke. Framlegget er at eine veka er det postlevering måndag, onsdag og fredag, og andre veka er tysdag og torsdag. Det gjer at avislevering ikkje er...