I ESPEVIK: For tida ligg gamle MF Hardangerfjord ved kaien i Espevik. (Foto: Randi Kleppe)
I ESPEVIK: For tida ligg gamle MF Hardangerfjord ved kaien i Espevik. (Foto: Randi Kleppe)

Må fjerna ferje innan månadsskiftet

Gamleferja har lege ved Espevik kai sidan i sommar.
Publisert 10.11.2015 kl. 08.00.

Ifølgje eigar av Espevik kai, Ronny Espevik, fekk eigar av ferja, Johan Brigtsen, munnleg løyve om kaiplass til MF Hardangerfjord for to veker i sommar. Men ferja ligg der framleis.

– Eigar av ferja må visa dokumentasjon om leigeavtale med eigar av kaien og ha forsikring mot havari og forureining, dersom MF Hardangerfjord skal bli liggjande. Viss dette ikkje ligg føre, må ferja fjernast innan november, sa Torfinn Kongsvik, brannsjef og einingsleiar drift og vedlikehald på møtet i landbruk/teknisk utval førre torsdag.


Bekymra for forureining

Han forklarte at kommunen blei klar over at ferja låg til kai på Tysnes i vår.

– MF Hardangerfjord låg fyrst til kai ved Hauaneset. Så dukka den opp att i Espevik. Me har vore bekymra med tanke på forureining. Viss den ligg der utan tilsyn, er det i seg sjølv eit tryggleiksproblem, sa Kongsvik.

– Ferja har stor potensiell forureiningsfare. Kommunen er med i Interkommunalt utval mot akuttforureining. Frå tidlegare erfaringar har me sett at oppryddingsaksjonar etter sånne ferjer kan vera kostbare og ein fare for miljøet, utdjupar Kongsvik til «Tysnes».

– Me vil at saka blir følgt opp. Me får sjå kva me gjer viss MF Hardangerfjord ikkje blir fjerna i november. Det blir teke administrativt, sa rådmann Steinar Dalland.


– Aldri høyrt om frist

Johan Brigtsen, som har vore eigar av MF Hardangerfjord sidan 2009, seier han skal få ferja fjerna innan utgangen av november.

– Men eg har aldri høyrt at eg berre skulle få ha den liggjande ved Espevik kai i 14 dagar, seier han.

MF «Hardangerfjord» blei bygd i 1953, og gjekk i rutefart for Hardanger Sunnhordlandske Damp-skibsselskab (HSD) fram til 1983. Frå 1959 bar den namnet MF «Vøringen, og gjekk mellom anna i rute Hatvik-Fusa. I vår skreiv «Tysnes» at ferja låg til kai i Vattedal. I tillegg til MF Hardangerfjord kjøpte Brigtsen MF Bjørnefjord i 2010.


Siste saker Gå til framsida

Ingen sommar utan is

Kva is smakar best i sommarvarmen? «Tysnes» har spurt dei som kanskje er mest glade i is – barna.