BAUD PÅ SEG SJØLVE: Stine Erstad og Mariella Thuen dansar til ein av dei siste songane på programmet. (Foto: Camilla Korsnes)
BAUD PÅ SEG SJØLVE: Stine Erstad og Mariella Thuen dansar til ein av dei siste songane på programmet. (Foto: Camilla Korsnes)

Fekk ståande applaus

Uggdal skule sin årlege julekonsert i Uggdal kyrkje vart nok ein gong ei flott oppleving. Denne gongen var Alverflaten Jazzband gjesteartistar. Konserten vart avslutta med ståande applaus.
Publisert 23.12.2015 kl. 11.30. Oppdatert kl. 12.29.

Etter å ha øvd sidan haustferien, var tida inne for at dei nærmare 100 elevane skulle ynskja alle velkommen til julekonsert i Uggdal kyrkje fredag kveld.

Konserten byrja med innmarsjen «Bourbon Street Parade», som blei spelt av gjestebandet Alverflaten Jazzband, medan elevane stilte seg opp på scena. På programmet stod alt frå tradisjonell julemusikk, dans, vitsar, jazzmusikk og song både på norsk og engelsk.


Alverflaten Jazzband

I år hadde Uggdal skule fått med seg Alverflaten Jazzband til å spela live-musikk. Bandet er ei gruppe på åtte medlemer frå Nordhordland.

Det er vanleg at Uggdal skule har gjesteartistar, men i år hadde skulen ordna eit heilt jazzband. Alverflaten gjorde at heile konserten fekk eit jazzpreg, noko som var nytt for julekonserten. Jazzband og song frå barnemunn viste seg å vera ein fin kombinasjon.

Gjesteartistar og gjesteband er ein tradisjon som skulen vil halda fram med.


God stemning

Heilt frå fyrste til siste songen var det god stemning hos både elevar og publikum. Under nokre av songane var publikum med å klappe takten, og det blei ein livleg konsert. På slutten av konserten vart det ståande applaus for alle som hadde opptredd, og det blei ynskja god jul frå elevane til publikum. Alverflaten var òg svært nøgde med å få spela med alle dei flinke borna.


Ekstra klasse

Under konserten fekk publikum høyra om ekstraklassen til Uggdal skule. På skulen går det fem klassar, men det går også ein sjette klasse i Tanzania. Uggdal skule hjelper blant anna denne klassen til å få ein betre skuleveg. Pengane som kjem inn etter konserten plar gå til Frøydis Nordbustad sitt arbeid i Tanzania, noko dei gjorde denne kvelden òg.
DYKTIGE MUSIKARAR: Alverflaten Jazzband frå Nordhordland var gjestemusikarar på konserten og leverte svingande flotte tonar til skulekoret. (Foto: Camilla Korsnes)
DYKTIGE MUSIKARAR: Alverflaten Jazzband frå Nordhordland var gjestemusikarar på konserten og leverte svingande flotte tonar til skulekoret. (Foto: Camilla Korsnes)
GODT SAMARBEID: Jazzband og song frå barnemunn viste seg å vera ein fin kombinasjon. Saman og kvar for seg framførte dei nær 20 songar på den årvisse konserten i Uggdal kyrkje. (Foto: Camilla Korsnes)
GODT SAMARBEID: Jazzband og song frå barnemunn viste seg å vera ein fin kombinasjon. Saman og kvar for seg framførte dei nær 20 songar på den årvisse konserten i Uggdal kyrkje. (Foto: Camilla Korsnes)
MANGE SOLISTAR: Til stor glede for publikum var det mange av elevane som ynskte å vera solistar på konserten. F.v Tora Austvik Nødland, Milena Titoka, Louise Vermedal Lunde, Mia Helvik og Elise Sørhus Dalen. (Foto: Camilla Korsnes)
MANGE SOLISTAR: Til stor glede for publikum var det mange av elevane som ynskte å vera solistar på konserten. F.v Tora Austvik Nødland, Milena Titoka, Louise Vermedal Lunde, Mia Helvik og Elise Sørhus Dalen. (Foto: Camilla Korsnes)
PROGRAMLEIARAR: Alma Vermedal og Anna Olea Fjeldet Sunde hadde god kontroll i rolla som progamleiarar og kom med vittige kommentarar til publikum mellom innslaga. (Foto: Camilla Korsnes)
PROGRAMLEIARAR: Alma Vermedal og Anna Olea Fjeldet Sunde hadde god kontroll i rolla som progamleiarar og kom med vittige kommentarar til publikum mellom innslaga. (Foto: Camilla Korsnes)
SONG IVRIG MED: Elevane ved Uggdal skule måtte hugsa mange songtekstar til konserten men greidde oppgåva med glans. Fine i tøyet var dei og. (Foto: Camilla Korsnes)
SONG IVRIG MED: Elevane ved Uggdal skule måtte hugsa mange songtekstar til konserten men greidde oppgåva med glans. Fine i tøyet var dei og. (Foto: Camilla Korsnes)
TALENT: Louise Vermedal Lunde frå 4. klasse sjarmerte publikum med si nydelege framføring av God bless the child. (Foto: Camilla Korsnes)
TALENT: Louise Vermedal Lunde frå 4. klasse sjarmerte publikum med si nydelege framføring av God bless the child. (Foto: Camilla Korsnes)

Siste saker Gå til framsida

Fylte gymsalen med song

Viss nokon lurte på kva dei høge lydane på Reiso var rundt lunsjtider sist fredag, var det berre elevane ved Uggdal skule som song så taket nesten løfta seg.

Leiar: Bomskot å føreslå nedlegging av landbruk/teknisk

Framstegspartiet sin representant i formannskapet, Magnar Solheim, føreslår å leggja ned utval for landbruk/teknisk. Det er eit bomskot.I sist møte i formannskapet fortalde Solheim at hovudårsaka til at han har sendt inn ein slik førespurnad, eller eit ønske, er saksmengda og måten å behandla saker i...