RUTEBÅT: M/s «Bjoa» var en av båtene som gikk i Sunnhordlandsruter/Lokalruter i Sunnhordland. (Foto: Jensen Foto Haugesund)
RUTEBÅT: M/s «Bjoa» var en av båtene som gikk i Sunnhordlandsruter/Lokalruter i Sunnhordland. (Foto: Jensen Foto Haugesund)

Båtruter til Tysnes og Reksteren sommeren 1956 • Et sekstiårsminne

Sommeren 1956 var siste året med kun rutebåttrafikk til Tysnes og Reksteren. Året etter var første året med ferjeruter mellom Fitjar, Tysnes og Os.
Publisert 08.06.2016 kl. 12.00.

Det var Hardanger Sunnhord-landske D/s sine båter som gikk i rute mellom Tysnes og Bergen i 1956. Det Midthordlandske D/s sine båter hadde samkjøring med Bilruta Os-Bergen. Mesteparten av trafikken gikk med buss via Os eller Lepsøy og videre med båt.

Båtrutene var mange og ble trafikkert av flere typer fartøy. De fleste båtrutene hadde ankomst på Tysnes ettermiddag eller kveld med retur til Bergen om natten eller morgenen.

På HSD-rutene var det mange stoppesteder, men ikke alle hadde stopp hver dag.


Snøggruter

Våge, Godøysund, Malkenes og Nymark hadde stopp av M/s «Kvinnherad» seks ganger i uken. Torsdager og fredager gikk «Kvinnherad» i Oddaruter, og da var det den innleide M/s «Olympia» fra Askøy Dampskibsselskab A/s som gikk. Endestopp for ruten var Rosendal, men tre av turene gikk videre til Mauranger. Søndag gikk ruten til Bergen om ettermiddag/kveld.

Fra Bergen til Våge tok det to og en halv time med båtrute.

I 1956 var det Kvinnherad Snøggruter som drev ruten. I 1957 ble ruten omlagt og fikk navnet Kvinnheradruter, og M/s «Eidfjord» ble satt inn. En del av turene gikk nå fra Os med buss til/fra Bergen. Våren 1963 ble «Halsnøy» satt inn ruten.


Passasjer- og lasteruter

Fredager var søsterskipene M/s «Ullensvang» eller Ms «Ulvik» oppom Våge, Malkenes, Nymark, Årbakka, Vattedal og Onarheim. De gikk i ruten Bergen – Hardanger – Stavanger og retur, en rute som gikk på kryss og tvers over fjordene. Etter 1957 gikk ruten innom Tysnes to dager i uken. Begge skipene gikk i ruten frem til 1969. Da ble rutene nedlagt, og gods og passasjerer ble heretter fraktet landeveien.

M/s «Hordaland» gikk i Stavangerruter, og mandager var den oppom Årbakka, Vattedal, og Onarheim (begge kaier). Med denne båten kunne du reise gjennom Sunnhordland og Bømlo og ende opp i Haugesund eller Stavanger etter et døgn.

Båten ble forlenget og ombygd i 1957. Ruten ble innstilt i 1963.

De tre siste årene var også Bruntveit, Uggdalseidet og Våge med i ruten.

I Sunnhordlandruter gikk HSD sitt siste kullfyrte dampskip D/s «Aalvik» som avløser for M/s «Bjoa» sommeren 1956. «Bjoa» gikk da i rute i Hardanger. Dette var siste gang det gikk kullfyrt dampskip i fast rute til Tysnes og Reksteren. Til høsten var «Bjoa» tilbake.

Tirsdag, torsdag og lørdag var båten oppom Bruntveit, Uggdalseidet, Åsvåg, Klink-holmen, Amlandstø, Neshamn, Flatråker og videre gjennom Sunnhordland, Båten var oppom mellom 30 og 40 kaier på en rundtur. Søndag ettermiddag gikk turen motsatt vei til Bergen.


Syv timer Uggdal-Bergen

Sunnhordlandruter/ Lokal-ruter i Sunnhordland var den ruten som holdt det lengst gående. I 1962 satte HSD inn den nye M/s «Etne» i ruten sammen med M/s «Bjoa». I 1963 overtok «Eidfjord» for «Bjoa» og fra 1966 gikk M/s «Onarøy» sammen med «Etne» til begynnelsen på 70-tallet.

Etter dette gikk bare «Etne». Ruten ble nedlagt 31. mai 1983. Dette var slutten på 100 år med passasjer- og lasteruter fra Bergen til Tysnes og Reksteren. Siste året i Sunnhordlandruter var M/s «Etne» oppom Skår, Bruntveit, Uggdalseidet og Flatråker på veien til Sunnhordland og ca tretti stopp til.

Stolmenruter ble utført av M/s «Skjærgaard». Frem til sommeren 1961 startet ruten på Uggdalseidet søndag ettermiddag og var fremme i Bergen syv timer seinere. Den hadde anløp på Klinkholmen, Åsvåg, Uggdalseidet, Bruntveit og Eldholm en gang i uken. Ruten gikk via Austevoll og Sotra. Gjøvåg hadde stopp lørdag og søndag.Turen Gjøvåg – Bergen tok akkurat samme tid som flyene i dag bruker fra Flesland til Las Palmas.

Rutene på Tysnes og Reksteren ble avviklet i 1966 og båten hadde etter dette bare ruter i Austevoll.


Pris-konkurranse

Det Midthordlandske D/s hadde ruter på Skår, Våge, Godøysund og Lundegrend en til to ganger for dagen. På Våge hadde MDS og HSD priskrig i mange år. Til slutt ble de enige om samme takst til/fra Våge.

Rutene dekket også Os, Fusa og Samnanger kommuner. Her gikk M/s «Midthordland» og M/s «Lønningdal I». Tre dager i uken gikk det båt fra Bergen. De andre dagene gikk båtene fra Os i korrespondanse med buss til/fra Bergen. Lørdag gikk «Midthordland» fra Os om ettermiddagen til Skår, Våge, Godøysund og Lundegrend. Tre timer etterpå gikk «Lønningdal I» i samme ruten. Søndagskveldene var trafikken fra Skår til Os så stor at her gikk «Lønningdal I», mens «Midthordland» tok seg av stoppene på Tysnes.


Store endringer etter 1957

1. juni 1957 startet fergeruten Os - Våge - Bruntveit - Fitjar, og båtrutene på Tysnes og Reksteren ble omlagt og endret. Sunnhordlandruter sluttet med rute til/fra Bergen i helgene. M/s «Halsnøy» overtok helgetrafikken på Bruntveit og Våge. Denne sommeren hadde «Halsnøy» også stopp på signal ved Klinkholmen.

Sommeren 1958 leide Midthordlandske ut «Midthordland» til HSD for å gå i Kvinnheradsruten fire dager i uken, og M/s «Lønningdal I» tok det meste av trafikken alene. Høsten samme år sa Midthordlandske opp leieavtalen med «Lønningdal I». Det var nok med en båt for å opprettholde rutene.

I 1962 ble MDS slått sammen med HSD, og «Midthordland» fortsatte i ruten. Somrene 1964/65 byttet «Midthordland» og «Bremnes» som gikk i Fitjarruter rute i helgene. Årsaken var at «Midthordland» hadde større passasjerkapasitet. Fra 1966 til våren 1968 gikk «Eidfjord», mens «Midthordland» gikk i Kvinnheradsruten.

Sommeren 1970 var veiutbyggingen i Fusa nådd frem til Sundvor og Midthordlandrutene ble nedlagt. De reisende på Nord- Reksteren måtte etter dette ta fergen fra Bruntveit. M/s «Etne» tok samme sommeren opp Skår i ruten.


Lasteruter

M/s «Bergstø» gikk i den gamle lasteruten Bergen–Sunnhordland–Kvinnherad–Bergen. «Bergstø» var en innleid lastebåt som ikke tok passasjerer. Denne ruten var innom Flatråker, Hovland (Nymark), Uggdalseidet og Årbakka. Ruten ble nedlagt i 1960.


Hvor ble båtene av?

• M/s «Kvinnherad» (bygget 1950) ble solgt i 1957, ligger i dag som hotellskip i Stockholm.

• M/s «Olympia» (bygget 1952) går i dag i turistfart i Hardanger med utgangspunkt fra Ulvik under navnet «Lady Anne». M/s «Olympia» var opprinnelig bygget til Sommer-olympiaden i Finland i1952.

• M/s «Ullensvang» og M/s «Ulvik» (bygget 1952) gikk i opplag i 1969. «Ulvik» ble solgt i 1972 og etter en omflakkende tilværelse som lystyacht og lastebåt, ble den fryseskip for fisk i Stillehavet. Ligger for salg pr D.D.

• M/s «Ullensvang» ble solgt til Karibien i 1980, etter en storm i 1999 havarerte båten ved øyen Nevis. Ligger som vrak der i dag.

• M/s «Hordaland» (bygget 1937) ble solgt i 1970. Endte sine dager på Kypros, grunnstøtte og totalforliste i 1978.

• D/s «Aalvik» (bygget 1929) ble solgt i 1962. Ombygd til lastebåt, gikk til bunns ved Statlandet under opplag i 1984.

• M/s «Bjoa» (bygget 1932) ble solgt i 1967. Brukt som tønnelager i Samnanger. Brant opp et par år seinere og vraket ble senket av eier i Samnangerfjorden.

• M/s «Skjærgaard» (bygget 1939) ble solgt i 1969, kondemnert i 1994.

• M/s «Midthordland» (bygget 1947) ble solgt i 1971, et år etter Midthordlandsruten ble nedlagt. Etter opphold i Sverige, England og Oslo er båten i dag veteranskip i sitt gamle ruteområde.

• M/s «Lønningdal I» (bygget 1929) gikk i opplag høsten 1958 og havnet i rutefart i Hardanger året etter som «Fjordgubben». Solgt i 1970, skal befinne seg i Drammen.

• M/s «Bergstø» («Fjordbuen» bygget 1943) sank ved Stamnes under opplag i 2006, ligger der fremdeles på 30 meters dyp.

• M/s «Eidfjord» (bygget 1935) ble solgt i 1973. Havnet i Middelhavet, skal være observert som utbrent vrak på en sandbanke ved Sicilia.

• M/s «Onarøy» (bygget 1937) ble solgt til Vest-India i 1972, observert som vrak på en strand fem år seinere.

• M/s «Etne» (bygget 1962) ble solgt i 1983. Går i dag rutefart på samme måte som i Sunnhordlandruter, men nå mellom øyer i Karibien.

• M/s «Halsnøy» (bygget 1957) som kunne ta 8 biler ble solgt i 1981. Er i dag turistbåt/restaurant i Danmark.

• M/s «Bremnes» (bygget 1949), solgt til England 1978, brukt som bergningsbåt. Skal være kondemnert.

Kilder:

Severin Eskeland. HSD 75 år 1930-1955.

Bård Kolltveit. Over fjord og fjell, HSD 100 år. 1880-1980.

Bård Kolltveit. I Rute. HSD 125 år 1880-2005.

Dag Bakka Jr. Fjordabåten.

Bergenske fjordabåter (Bergens Tidende).

Båtene våre. Hvor ble de av. (Bergens Tidende).

Rutehefter fra 50- og 60-tallet, HSD og MDS.

Arkiv etter Anders Kåre Engevik.

Tidsskriftet Skipet (Norsk Skipsfarts Historisk Selskap).

Av Arne Tvedt


I KARIBIEN: M/s «Etne» går i dag i rutefart mellom øyer i Karibien.
I KARIBIEN: M/s «Etne» går i dag i rutefart mellom øyer i Karibien.
KONDEMNERT: M/s «Skjærgaard» ble bygget i 1939 og kondemnert i 1994. (B. Kolltveits samling)
KONDEMNERT: M/s «Skjærgaard» ble bygget i 1939 og kondemnert i 1994. (B. Kolltveits samling)
VRAK: På bildet ser vi M/s «Ullensvang» som vrak ved øyen Nevis.
VRAK: På bildet ser vi M/s «Ullensvang» som vrak ved øyen Nevis.
PASSASJERSKIP: M/s «Ullengsvang» gikk på kryss og tvers over fjordene i ruten Bergen - Hardanger - Stavanger. Ruten ble nedlagt i 1969. (Foto: H. Sætre)
PASSASJERSKIP: M/s «Ullengsvang» gikk på kryss og tvers over fjordene i ruten Bergen - Hardanger - Stavanger. Ruten ble nedlagt i 1969. (Foto: H. Sætre)
KULLFYRT DAMPSKIP: I Sunnhordlandsruter gikk HSD sitt siste kullfyrte dampskip D/s «Aalvik» som avløser. Dette var siste gang det gikk kullfyrt dampskip i fast rute på Tysnes og Reksteren. (Per Alsakers samling)
KULLFYRT DAMPSKIP: I Sunnhordlandsruter gikk HSD sitt siste kullfyrte dampskip D/s «Aalvik» som avløser. Dette var siste gang det gikk kullfyrt dampskip i fast rute på Tysnes og Reksteren. (Per Alsakers samling)
I SUNNHORDLANDSRUTER: M/s «Onarøy» (bildet) gikk i Sunnhordlandsruter/Lokalruter i Sunnhordland sammen med «Etne» frå 1966 til begynnelsen av 70-tallet. (Foto: Jensen Foto Haugesund)
I SUNNHORDLANDSRUTER: M/s «Onarøy» (bildet) gikk i Sunnhordlandsruter/Lokalruter i Sunnhordland sammen med «Etne» frå 1966 til begynnelsen av 70-tallet. (Foto: Jensen Foto Haugesund)
TIL KAI: M/s «Midthordland» ved Os-kaien. Båten har hatt opphold i Sverige, England og Oslo, men er i dag veteranskip i sitt gamle ruteområde. (A.K. Engeviks samling)
TIL KAI: M/s «Midthordland» ved Os-kaien. Båten har hatt opphold i Sverige, England og Oslo, men er i dag veteranskip i sitt gamle ruteområde. (A.K. Engeviks samling)
TURISTSKIP: Motorskipet M/s Halsnøy ble bygget i 1957 og gikk i Kvinnheradsruten frem til 1981. I dag er skipet turistbåt/restaurant i Danmark. (Foto: H. Sætre)
TURISTSKIP: Motorskipet M/s Halsnøy ble bygget i 1957 og gikk i Kvinnheradsruten frem til 1981. I dag er skipet turistbåt/restaurant i Danmark. (Foto: H. Sætre)

Siste saker Gå til framsida

Leiar: Lokale entusiastar sikrar framtida for Spelet om Olavsgildet

Spelet om Olavsgildet kan bli ført vidare. Det er gull verdt for Tysnes.Det var i fjor sommar, i samband med markeringa av Johannes Heggland sin hundreårsdag i slutten av juni, at Spelet om Olavsgildet blei framført for fyrste gong. Urframføringa blei ei storslått markering, som på ny sette Tysnes på...