SAMAN: Vegen sidan Adhanet fyrst søkte om familiegjenforening i 2013 har vore lang og kronglete. Men no kan Betiel (10) endeleg få sitja på mora sitt trygge fang. (Foto: Camilla Korsnes)
SAMAN: Vegen sidan Adhanet fyrst søkte om familiegjenforening i 2013 har vore lang og kronglete. Men no kan Betiel (10) endeleg få sitja på mora sitt trygge fang. (Foto: Camilla Korsnes)

Saman att etter fire år

Sist Adhanet såg dottera var i Eritrea i 2012. Tysdag kunne ho henta Betiel (10) på Flesland og ta ho med heim til Tysnes.
Publisert 25.08.2016 kl. 09.26. Oppdatert kl. 12.41.

– Kor gamal er du då?

– Ten!

Ei svært smilande jente sit i godstolen i stova på Lande, og snur seg mot mor Adhanet Haileslassie og Jannike Epland Dalland.

Tysdag føremiddag blei Betiel henta av mor på Flesland. Då hadde dei ikkje sett kvarandre på fire år.

– Eg er så glad!, fortel Adhanet lukkeleg. Endeleg skal ho få bu saman med dottera si igjen.

Adhanet fortel om velkomstfesten med meir enn 20 personar, som vart arrangert då dottera kom til Tysnes.

– Det er heilt fantastisk. Me hadde ikkje trudd me skulle få til dette, seier Jannike, som er blitt kjent med Adhanet gjennom den friviljuge flyktningven-ordninga på Tysnes.


– Me har brøyta vegen sjølv

For vegen for å Betiel heim har vore frykteleg lang og kronglete. Dei siste åtte månadene har Jannike og ektemannen Øystein Dalland vore sentrale i prosessen. I slutten av desember fekk nemleg Adhanet beskjed om at dottera endeleg hadde klart å flykta frå Eritrea til Sudan. Der skulle ho søkja om familiegjenforeining med mora gjennom ambassaden i Khartoum.

– Det er ei fanastisk oppleving! Det har vore veldig givande og så tydeleg å sjå at me har vore til hjelp, seier Øystein Dalland på telefon frå jobb i Nordsjøen onsdag føremiddag.

– Me har fått god hjelp frå ordførar Kåre Martin Kleppe, rådmann Steinar Dalland og lensmann Lorentz Lunde. Me har brøyta vegen sjølv, og måtte finna ut korleis me skulle løysa saka, fortel han.

Han legg ikkje skjul på at det har vore ein krevande prosess.

– Men det gjekk fint til slutt, sjølv om det tok åtte månadar. Likevel må ein hugsa på at Betiel er eit barn, som har vore gjennom ein tøff tur samanlikna med til dømes kva borna våre har opplevd, seier Dalland.


Vart fengsla i Eritrea

La oss spola tilbake til byrjinga av historia då Adhanet vart fengsla i Eritera, på grunnlag av ein påstand om at familien skjulte familiefaren. Sanninga er at ingen i familien veit kva som har skjedd med han. Han var, som mange andre, militært engasjert og hadde forsvunne utan spor.

Adhanet, som på den tida nesten var ferdig utdanna arkeolog, klarte å rømma frå fengselet saman med tre medfangar, og koma seg til Sudan, og i 2012 vidare til Noreg. Her fekk ho etterkvart opphaldsløyve, og blei i 2014 busett på Tysnes. Året før gjorde ho forsøk på å få i gong gjenforeiningssak med dottera.

Fordi søknaden ifølgje regelverket måtte skje gjennom norsk konsulat eller ambassade, måtte dottera Betiel flykta frå Eritrea til Sudan, der søknaden skulle skje gjennom ambassaden i Khartoum. Etter fleire mislukka fluktforsøk med faren, tanta og vener av bestemora, klarte dottera til slutt å rømma til i Sudan saman med kjenningar. Der budde ho ei tid med ein ven av Adhanet, og no den siste tida med Nitshti, ei anna kjenning av mora.


Kopierte fødeattest

Heime på Tysnes jobba Øystein og Jannike med saka. Dei fekk ordførar og rådmann til å skriva ei prioriteringsanmodning til Noreg si ambassade i Khartoum. Men det gjekk ikkje slik dei håpa på. I februar i år fekk dei beskjed av UDI at saka til Adhanet ikkje blei prioritert. Det betydde at den fekk minst 18 månadars handsamingstid.

– Då tenkte me at me i allefall ikkje skulle gje oss. Me fekk igjen god hjelp frå mellom anna ordførar og rådmann. Rådmannen jobba mot UDI og ordføraren brukte politiske kanalar. Sjølv snakka eg mellom anna med stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) som stilte spørsmål til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) om den lange saksgangen. Toppe brukte Betiel som døme, fortel Dalland.

Så, endeleg kom gjennombrotet i saka: Mor til Adhanet klarte å kopiera fødeattetsten og erklæringa frå faren til Betiel, om at Adhanet har foreldreretten.

– Ein ven av mora fekk smugla det heile til Nitshti, som passa på Betiel i Sudan. Dei leverte dei nye papira til ambassaden i Khartoum. Me fekk bilete av dokumenta og stadfesting frå ambassaden tilsendt til Tysnes. Deretter skreiv eg ein klage til UDI, der me fekk fram dei nye momenta i saka, forklarar Dalland.

I slutten av mai kom beskjeden alle venta på: Saka til Adhanet vart prioritert. Deretter blei DNA-testar teke av mor og barn, før Betiel i juli fekk norsk visum.


Skal byrja på Uggdal skule

– Det skjedde 11. juli. Det var då me spretta sjampanjen, fortel Jannike.

Ho sit i stova på Lande og puslar puslespel saman med Betiel, som snart skal byrja i fjerde klasse ved Uggdal skule.

– Eg håpar det går bra. Ho er veldig sosial, seier Adhanet, og fortel at dottera skal på legeundersøking på Tysnes og på Stord dei neste dagane.

Sjølv har Adhanet, som nesten var ferdig med arkeologistudiet då ho flykta frå Eritrea, måtta ta studiespesialisering ved Stord vidaregåande, etter at ho fekk opphald i Noreg. Det blei ho ferdig med før sommarferien. Ho har lyst å studera, men i haust er prioriteringa å følgja opp og vera samen med Betiel, som er ny i Noreg og på Tysnes.

– Eg skal kanskje få meg praksisplass på sjukeheimen, seier ho.

Tydeleg rørt takkar ho Øystein og Jannike for all hjelp i prosessen med å få dottera til Tysnes.

– Eg er kjempeheldig.

Jannike forklarar at har det vore naturleg å hjelpa.

– Det er som Adhanet er den eldste dottera vår, seier ho.


GLADJENTE: 10 år gamle Betiel var i strålande humør då «Tysnes» vitja ho og mora i går. Det er vanskeleg å ana kva denne humørspreiaren har vore gjennom. (Foto: Camilla Korsnes)
GLADJENTE: 10 år gamle Betiel var i strålande humør då «Tysnes» vitja ho og mora i går. Det er vanskeleg å ana kva denne humørspreiaren har vore gjennom. (Foto: Camilla Korsnes)
BLIR KJENT: Endeleg kan Jannike Epland Dalland få verta kjent med jenta ho har høyrt så mykje om. Ho og Betiel har alt rukke å bli gode vener. (Foto: Camilla Korsnes)
BLIR KJENT: Endeleg kan Jannike Epland Dalland få verta kjent med jenta ho har høyrt så mykje om. Ho og Betiel har alt rukke å bli gode vener. (Foto: Camilla Korsnes)
MOR OG DOTTER: Etter fire år utan dottera si, kan mor Adhanet no gle seg over kvardagslege ting som andre gjerne tek for gitt - som til dømes å få lov til å hjelpa med sykkelhjelmen. (Foto: Camilla Korsnes)
MOR OG DOTTER: Etter fire år utan dottera si, kan mor Adhanet no gle seg over kvardagslege ting som andre gjerne tek for gitt - som til dømes å få lov til å hjelpa med sykkelhjelmen. (Foto: Camilla Korsnes)

Siste saker Gå til framsida

Har studert tilstanden til den store eika i Våge

«Festivalkontoret» i Våge skal utvidast. Derfor trong Fonna AS meir info om den gamle eika ved kontoret.– Eg kom med ei anbefaling om å finna ut litt om vitaliteten og helsetilstanden til treet, og gjerne òg finna ut risikoane med treet, seier arborist Kristoffer Nerhus, dagleg leiar i Hardanger Hagehjelp.Han kom i kontakt med Sigvard Madsen i Fonna AS, som følge av...

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.

Ny vegstenging til Myrdal

Fredag var vegen til Myrdal stengt ovanfor Hagen. Vegarbeidet vart ikkje ferdig, og Tysnes kommune må halda vegen stengt også komande måndag.Det opplyser Therese Jonsgar til «Tysnes».Vegen vert stengt mellom 08 og 15 for privatbilar. Utrykkingskøyrety får passera.