KLIPPAR LANGS KOMMUNALE VEGAR: Vegen på Vågsneset er kommunal, og vart vitja av kantklipparen denne veka.
KLIPPAR LANGS KOMMUNALE VEGAR: Vegen på Vågsneset er kommunal, og vart vitja av kantklipparen denne veka.

Fjerner buskas langs kommunale vegar

Eit nytt entreprenørfirma har i år fått ansvaret for å utføra kantklipping langs dei kommunale vegane på Tysnes.
Publisert 23.09.2016 kl. 11.00.

Fana-firmaet Hamre Entreprenør AS vann i år kommunen sin anbodsrunde for kantklipping langs det kommunale vegnettet.

– Dei har kontrakten for to år pluss eitt års opsjon, fortel einingsleiar for drift og vedlikehald i kommunen, Torfinn Kongsvik.

Entreprenøren har ansvaret for å klippa langs om lag 60 kilometer med kommunale vegar.

– Me har intensjonar om å få klipt langs heile det kommunale vegnettet, men det kan variera litt etter ambisjonar og prioriteringar, seier Kongsvik.

Vanlegvis plar kantklippinga ta til kring veke 20. Arbeidet kom seinare i gong i år, på grunn av anbodsrunden. Men entreprenøren har vist seg å vera effektiv, og har allereie vore på store delar av øya.

Dagleg leiar i Hamre entreprenør AS, Andreas Hamre, opplyser at dei ventar å vera ferdige med kantklippinga på Tysnes innan to veker.

Torfinn Kongsvik seier at han har sett ein del plassar etter at kantklipparen har vore forbi, og synest resultatet ser bra ut. Og kanskje får entreprenøren meir arbeid til neste år.

– Det ligg inne i avtalen mellom kommunen og entreprenøren at ein kanskje skal klippa litt meir utover, litt utanfor det som kommunen eig langs vegane. Me vil ta ein runde på det i midten av perioden, kanskje så tidleg som til neste år, informerer Kongsvik.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og...