KLIPPAR LANGS KOMMUNALE VEGAR: Vegen på Vågsneset er kommunal, og vart vitja av kantklipparen denne veka.
KLIPPAR LANGS KOMMUNALE VEGAR: Vegen på Vågsneset er kommunal, og vart vitja av kantklipparen denne veka.

Fjerner buskas langs kommunale vegar

Eit nytt entreprenørfirma har i år fått ansvaret for å utføra kantklipping langs dei kommunale vegane på Tysnes.
Publisert 23.09.2016 kl. 11.00.

Fana-firmaet Hamre Entreprenør AS vann i år kommunen sin anbodsrunde for kantklipping langs det kommunale vegnettet.

– Dei har kontrakten for to år pluss eitt års opsjon, fortel einingsleiar for drift og vedlikehald i kommunen, Torfinn Kongsvik.

Entreprenøren har ansvaret for å klippa langs om lag 60 kilometer med kommunale vegar.

– Me har intensjonar om å få klipt langs heile det kommunale vegnettet, men det kan variera litt etter ambisjonar og prioriteringar, seier Kongsvik.

Vanlegvis plar kantklippinga ta til kring veke 20. Arbeidet kom seinare i gong i år, på grunn av anbodsrunden. Men entreprenøren har vist seg å vera effektiv, og har allereie vore på store delar av øya.

Dagleg leiar i Hamre entreprenør AS, Andreas Hamre, opplyser at dei ventar å vera ferdige med kantklippinga på Tysnes innan to veker.

Torfinn Kongsvik seier at han har sett ein del plassar etter at kantklipparen har vore forbi, og synest resultatet ser bra ut. Og kanskje får entreprenøren meir arbeid til neste år.

– Det ligg inne i avtalen mellom kommunen og entreprenøren at ein kanskje skal klippa litt meir utover, litt utanfor det som kommunen eig langs vegane. Me vil ta ein runde på det i midten av perioden, kanskje så tidleg som til neste år, informerer Kongsvik.


Siste saker Gå til framsida

Vil gje dispensasjon viss bygget blir plassert annleis

Både ordførar, rådmann og utvalsleiar i landbruk/teknisk meiner Nils Kristian Berge i Fjord1 trør feil med sine utsegner om at kommunen har gjort teknisk bygg-saka til ei plasseringssak. Samtidig har Veritas kome med ei kritisk tilbakemelding på ROS-analysen, som mellom anna beskriv brann- og eksplosjonsfaren knytt til det tekniske anlegget.

– Kvar bit er ein siger

Profesjonelle krefter frå Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) utfører i desse dagar totalreinsing av eigarlaust marint avfall i Kolavika, og nærliggjande område rundt Flornes.

23 fleire tysnesingar i 2019

Ifølgje SSB sin statistikk var folketalet i Tysnes kommune 2.869 ved starten av 2020. Det betyr at folketalet har auka med 23 personar sidan starten på 2019. I løpet av det siste kvartalet har det blitt sju fleire tysnesingar.I løpet av 2019 blei det fødd 34 personar på Tysnes, noko som er tre meir enn i både 2018 og 2017. Dette fødselstalet er det nest høgste i kommunen i løpet av dei...

Vil du læra meir om andelslandbruk?

Laurdag blir det open gard på Nedre Helland Gard, og Anne-Grete Nedrebø og Vegard Helland har planlagt hyggelege aktivitetar for heile familien. Alle som er interesserte i å vita meir om kva som skjer på det nystarta andelslandbruket i Nordbustaddalen er hjarteleg velkomne til å ta turen. Dei vaksne kan...