NY EIGAR: Skipsreiar Tom Steckmest tek over den ærverdige hotelleigedomen i Godøysund som dei seinare åra har vore sterkt prega av forfall. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)
NY EIGAR: Skipsreiar Tom Steckmest tek over den ærverdige hotelleigedomen i Godøysund som dei seinare åra har vore sterkt prega av forfall. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)

Skipsreiar frå Bergen tek over Godøysund

Skipsreiar Tom Steckmest tek over heile hotelleige-domen på Godøysund. Det stadfestar Steckmest sjølv til «Tysnes».
Publisert 13.01.2017 kl. 08.00.

Kva som skal skje med eigedomen vidare, vil Steckmest førebels ikkje seia noko om. Det vil han koma attende til når alle formalitetane med overtakinga er i orden.


Kjøper alle aksjane

– Den endelege avtalen med Nye Godøysund Fjordhotell er enno ikkje underteikna. Det vil skje i nær framtid, seier han.

Dagleg leiar i Nye Godøysund Fjordhotell, Harald Kongshavn, stadfestar at det er Tom Steckmest som tek over heile hotelleigedomen i Godøysund. Steckmest kjøper alle aksjane i selskapet.

Det var midt i desember det vart kjent at Godøysund var selt. Då kunne Fredrik Nøkling Mohn i meklar-firmaet Kaland & Partners fortelja at Godøysund var selt til ei ukjend investorgruppe i Bergen. Mohn karakteriserte kjøparen som ein langsiktig investor.

Harald Kongshavn for- talde i same avis at han var passe nøgd med prisen, utan at han ville seia kva kjøpesummen var. Han la til at det er ei kjøpargruppe som kjenner Tysnes og Godøysund godt.

– Eg er glad for at det er ei kapitalsterk kjøpargruppe, kommenterte Kongshavn.


Stort forfall

Det er snart to år sidan Harald Kongshavn etablerte selskapet Nye Godøysund Fjordhotell AS og kjøpte hotelleigedomen på vegne av banken som hadde pant i eigedomen, etter at Kent AS gjekk konkurs.

– Det var mange som trudde eg kjøpte Godøysund for å driva plassen vidare. Det har aldri vore planen. Oppdraget mitt har vore å finna ein ny eigar som tek over selskapet, fortalde Kongshavn til «Tysnes» i oktober 2015.

På same tid var «Tysnes» på omvising i Godøysund. Der kunne Kongshavn fortelja om både vandalisme, innbrot og stort forfall. Knuste vindaugsruter, ei knust ytterdør, vasslekkasjar frå taket og eit vandalisert interiør var det som møtte ein innom dørene på det tidlegare hotellet som i si glanstid var ein ferieplass for rike turistar.

Godøysund-eigedomen har dei siste åra vore prega av stort forfall. Den nye eigaren av Godøysund vil få mykje ta tak i.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Bør trø til for slitne orgel

Pensjonert organist Terje Haugom i Bjørgvin har i vår hatt ein runde og sjekka tre orgel i Tysnes prestegjeld. I «Tysnes» 2. mai hadde han ei vurdering og oppsummering av orgeltilstanden. Orgelet i Reksteren kyrkje hadde han ikkje sjekka. Haugom sin konklusjon var følgjande: «Det er et begredelig faktum at...

Leiar: Tysnes Kraftlag er eit historisk namn som bør vidareførast

Tysnes Kraftlag er eit gamalt og godt innarbeidd namn så vel i lokalsamfunnet som utanfor kommunen sine grenser. I over 70 år har Tysnes Kraftlag eksistert som straumleverandør og netteigar på Tysnes. No har selskapet gått inn i ein ny epoke. Spørsmålet som no har meldt seg, er om selskapet bør skifta namn. Det bør det ikkje.Det var ei skikkeleg storhending som skjedde på Tysnes den...