DRIV NOREGSREKLAME: Her er tre av medlemmene i Chefs Dinner Norge. Frå v.: Torstein Hatlevik, Gunnar Nagell Dahl og Nils-Henning Nesje. Siste- og yngstemann i gjengen er Preben Moen. Han driv legendariske Gloppen hotell.
DRIV NOREGSREKLAME: Her er tre av medlemmene i Chefs Dinner Norge. Frå v.: Torstein Hatlevik, Gunnar Nagell Dahl og Nils-Henning Nesje. Siste- og yngstemann i gjengen er Preben Moen. Han driv legendariske Gloppen hotell.

Torstein i godt selskap

Det har vore lange dagar, eit litt trongt kjøken og eit tempo som kunne teke pusten frå dei fleste. Men for Torstein Hatlevik er og blir Grüne Woche årets viktigaste møteplass.
Publisert 27.01.2017 kl. 08.00.

Alle som har prøvd seg litt på messelivet, veit at det kan vera tungt både for bein og hovud. I Berlin den siste veka har det vore ekstra heftig. Ikkje minst på og kring den norske standen. Eit endelaust tog av svoltne og tørste tyskarar, dag ut og dag inn.

– Godt eg har vore her nokre gonger før, og veit kva som ventar. I år har eg fungert som kokk på avdelinga til Fjord-Noreg, fortel Hatlevik.


Lokkar med luren

Men Haaheim-Torstein hadde ikkje vore heilt seg sjølv om han ikkje tok på seg nokre andre viktige oppgåver i tillegg. Som å blesa i luren. Med jamne og ujamne mellomrom. Då stig han opp på ein liten krakk, og rettar det velvaksne instrumentet sitt i ulike himmelretningar. Lyden som følgjer gjer at alt og alle stoppar opp, nyt tonane og sjølvsagt forevigar det heile med mobilkamera. Svært så effektfullt.

Med 400.000 gjester innom det gigantiske messeområdet i løpet av halvtanna veke, seier det seg sjølv at dette er ein svært verdfull arena for dei som ynskjer å marknadsføra seg mot ein mest utømeleg tysk marknad. Få stader i verda er interessa for fiske, frisk luft og elgar i solnedgang større enn i Tyskland.


Midt i matfatet

– Sjølv om eg her på messa representerer fjordane vestpå, er eg jo på plass for å marknadsføra landet vårt. For alt det måtte vera verd. Og det er jo ikkje så reint lite. Men for oss som står på den norske paviljongen, er det aller viktigaste å pleia og knyta kontaktar med alle dei andre norske. Det blir knapt betre enn dette. Både matdepartement og Innovasjon Norge er hjarteleg til stades, og det er også dei fleste andre som ynskjer eit ord med i laget når det kjem til matproduksjon i liten eller stor skala, fortel Hatlevik.


Fantastisk reklame

Han var på plass under Grüne Woche fyrste gong i januar 2012.

– Det gløymer eg aldri. Haaheim gard var ein av tre finalistar for den høgthengjande Bygdeutviklingsprisen. Det gjekk som kjent vår veg, og eg fekk reklame og omtale som eg ikkje i min villaste fantasi kunne sjå for meg, smiler livskunstnaren frå Espevær, som fann draumeprosjektet sitt i ei fjellside på Tysnes. Der gudane skal vita at vegen har vorte til medan han har gått. Det eine byggjesteget har avløyst det neste. Og berre fantasien har sett grenser. Og no har han også etablert seg med restaurant og galleri på heimstaden sin. Saman med systrene sine.

Sjølv om Torstein eigentleg har så mykje å gjera at han burde vore heime kvart minutt av tida, er han i staden veldig mykje på farten. Det handlar aller mest om at han er eitt av medlemmene i kvartetten bak selskapet Chefs Dinner Norge.

– Der spelar eg på lag med tre flotte karar, og ikkje minst tre kokkar som veit å verdsetja kortreist, god norsk mat, smiler mannen med ei kokkedrakt der det under namnet hans står skald og kokk.


Stjernekvartett

Dei andre på laget er Gunnar Nagell-Dahl, Preben Moen og Nils-Henning Nesje. Sistnemnde vart i samband med opninga av årets gigantmesse, utpeika som bondelagskokk for 2017. Ein tittel det fylgjer både pengar, prestisje og ikkje minst forventningar med. Saman tek gjengen på seg arrangement i eit herleg landskap mellom kokkekunst og underhalding.

Nyleg var dei i Sverige på ein stor verdskonferanse i regi av Unesco. Etter Berlin ventar Dubai. Og litt seinare Valencia.

– Om ein tenkjer at messa i Berlin er veldig stor, er det berre smårips samanlikna med Dubai Food Festival. Der skal det visstnok vera seks tusen utstillarar. Me skal ned for å planleggja for norsk deltaking neste gong, røpar eine fjerdedelen i Chefs Dinner Norge.


Fryktar bakterieresistens

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har også hatt eit hektisk program i Berlin. Med på lasset hadde han ein stor næringslivsdelegasjon som diskuterte vegen vidare for lokalmaten vår. I tillegg åt og drakk han seg gjennom samtlege produkt på den norske standen. Han fekk også med seg ein gjestevisitt innom eit G20-toppmøte, og snakka varmt om norske bønder som er langt framme teknologisk. Noko som i sin tur gjer miljøet betre, og reduserer kraftig utsleppet av klimagassar.

– Bruk av antibiotika i landbruk og matproduksjon må kraftig ned, var gjestedebattanten si klåre melding til verdas mektigaste landbruksministrar.


– Kva er lokalmat?

Noreg har eit overordna mål om produsera lokalmat for ti milliardar kroner i året, innan 2025. No er dei etter Matmerk sine utrekningar allereie halvvegs. Og mange trur at målet kan nåast alt i 2020.

Hatlevik er litt forvirra over desse utrekningane. Ikkje minst etterlyser han ein vidare definisjon på kva som er lokalmat.

– Salma-laks på Bømlo er jo lokalmat i Sunnhordland. Men er det framleis det når fisken ligg i matvarehyllene på Smestad eller Vækerø? Eg skulle ynskje at me heller brukte omgrepet handverksmat. Dei store matprodusentane tek på mange måtar andletet til dei små, og industrialiserer lokalmaten. Då handlar det til slutt berre om kor ein legg lista, meiner Hatlevik.

Som me skreiv i ei førehandssak, er ekteparet Nynke og Jasper van Schaik frå Myrdal gard, i Berlin den andre halvdelen av messa. Det vert garantert ikkje mindre travelt.

PS! I dag er Torstein garantert attende på heimebruket. Yngste jenta hans, Konstanse Josefine Håheim Torsteindotter, fyller nemleg tre år. På telefon til Berlin tidlegare i veka, fortalde ho far sin at no var ho heilt klar til å byrja på skulen. Ferdig snakka.


MARKERER HAAHEIM I TYSKLAND: Berlin har hatt mykje å seia for den flotte utviklinga til Haaheim gard. – Me fekk ein heilt eventyrleg start med å vinna Bygdeutviklingsprisen. Sidan har eg stort sett vore attende med ulike hattar på meg, fortel Torstein Hatlevik.
MARKERER HAAHEIM I TYSKLAND: Berlin har hatt mykje å seia for den flotte utviklinga til Haaheim gard. – Me fekk ein heilt eventyrleg start med å vinna Bygdeutviklingsprisen. Sidan har eg stort sett vore attende med ulike hattar på meg, fortel Torstein Hatlevik.
I BERLIN: Torstein Hatlevik skapte magiske opplevingar for både vertskap og publikum på den norske standen, under årets utgåve av Grüne Woche.
I BERLIN: Torstein Hatlevik skapte magiske opplevingar for både vertskap og publikum på den norske standen, under årets utgåve av Grüne Woche.

Siste saker Gå til framsida

REKO-ring også i Sunnhordland

I februar i fjor skreiv «Tysnes» om den relativt nye distribusjonskanalen REKO-ring, der lokale matprodusentar kan leggja ut produkt for sal i Facebook-grupper, og enkelt knytta kontakt med kundar i til dømes bergensområdet. Tysnesbøndene Irene Dalland, Lucianne Rijpkema og Nynke van Schaik har vore...

Klart for nyttårsshow neste veke

I fjor blei juleshowet til 10.-klasse ved Tysnes skule utsett til over nyttår. No er det snart klart for show.Torsdag 31. januar og fredag 1. februar er det duka for nyttårsshow i Vonheim i Våge.Førehandssal av billettar vil finna stad på Joker Uggdal, Joker Onarheim, Bunnpris Lunde og Tysnes Blomster & Interiør.Fredag 1. februar kan ein berre kjøpa billettar hos...