RYDDA SIST SOMMAR: I juni var niandeklassingane ved Tysnes skule med på Bergen og Omland Friluftsråd sin ryddeaksjon på Flornes. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)
RYDDA SIST SOMMAR: I juni var niandeklassingane ved Tysnes skule med på Bergen og Omland Friluftsråd sin ryddeaksjon på Flornes. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)

– Rydd Tysnes- strendene reine for plast

Kvalen som stranda på Sotra med magen full av plast engasjerer også på Tysnes. Laurdag og søndag blir det ryddeaksjon også her i kommunen.
Publisert 16.02.2017 kl. 09.40.

– Me oppmodar folk kringom i heile Tysnes til å delta. Målet er at dette skal verta ein ryddedugnad som engasjerer alle i lokalsamfunnet, seier ordførar Kåre Martin Kleppe.


– Rydd heile Tysnes

Eigentleg kjem initiativet frå ordføraren i Fusa. Han har invitert alle ordførarane i Bjørnefjordsområdet til å vera med på ein felles ryddeaksjon for å halda Bjørnefjorden rein.

I tillegg til Tysnes, har fusaordføraren også invitert Os og Samnanger til å delta i prosjektet.

Ordføraren i Tysnes har utvida prosjektet for Tysnes sin del.

– For vår del blir det ikkje berre ein «Rydd Bjørnefjorden»-aksjon, men ein «Rydd Tysnes»-aksjon, seier Kåre Martin Kleppe.

Aksjonen går føre seg til helga, laurdag 18. og søndag 19. februar.


Gratis å levera

Kleppe har avtalt med SIM at dei vil plassera ut to containerar på Tysnes, ein ved Jokerbutikken i Uggdal og ein ved Jokerbutikken på Årbakka.

– Ved desse containerane vil det også vera tilgjengeleg strandryddeposar, forklarar ordføraren.

SIM vil plassera containerane ut i morgon fredag, og køyra dei inn att på måndag.

– Dette er rett og slett ein ryddedugnad for å rydda i strandsona. Me oppfordrar folk om spesielt å rydda plast, garn, tauverk og gamle nøter, men treverk kan også ryddast saman.


Lokal fotokonkurranse

Ordføraren oppfordrar alle som deltek i ryddinga om også å delta i ein lokal fotokonkurranse.

– Ta eit bilete av området før og etter de ryddar. Bileta må lastast opp på facebook eller instagram med emneknaggen #plasttysnes, så kan de vinna 1.000 kroner, oppmodar ordføraren.

Han vil trekkja ut to vinnarar i konkurransen, med tusen kroner på kvar.

Alle som sender inn bilete er med i konkurransen.


– Kollektivt ansvar

Ordføraren håpar på stor oppslutnad i ryddeaksjonen.

– Dette er ope for absolutt alle, seier han, og legg til at han ser det som eit kollektivt ansvar å rydda opp i boss som kjem rekande i sjøen.


MYKJE BOSS: Utallege sekkar med plast og anna boss vart samla saman under ryddeaksjonen på Flornes i juni. No oppfordrar ordføraren til ryddeaksjon over heile Tysnes i helga som kjem. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)
MYKJE BOSS: Utallege sekkar med plast og anna boss vart samla saman under ryddeaksjonen på Flornes i juni. No oppfordrar ordføraren til ryddeaksjon over heile Tysnes i helga som kjem. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)

Siste saker Gå til framsida

Fylkesutvalet vil ha sørleg kryssing i Langenuen

Hordaland fylkesutval gjekk i går torsdag inn for at E39 bør kryssa Langenuen i sør, mellom Hodnanes og Jektevik. Fylkesutvalet rår også til at Bårdsund vert kryssa med senketunell, og ikkje med bru. Eit knapt fleirtal vil også gjera ei ny kostnadsvurderingvurdering av indre trasé dersom prosjektet ikkje er gjennomførbart på grunn av for høge kostnader.

Lothepus er klar for Tysnesfest

Vinnaren av Farmen Kjendis, og mr. Fjorden Cowboys, Leif Einar Lothe, tek med seg bandet sitt til Tysnesfest i sommar. Torsdag kveld går dei på scenen på Gjerstad.