NY JOURNALIST: Ingunn Gjærde gler seg til å bli kjend med Tysnes og folka her. No oppmodar ho folk om å ta kontakt og koma med tips om smått og stort. (Foto: Camilla Korsnes)
NY JOURNALIST: Ingunn Gjærde gler seg til å bli kjend med Tysnes og folka her. No oppmodar ho folk om å ta kontakt og koma med tips om smått og stort. (Foto: Camilla Korsnes)

Ny journalist klar til å spegla livet på Tysnes

– Eg gler meg til å koma i gang og få møta folk. Det blir kjekt.
Publisert 11.03.2017 kl. 18.00.

Det seier den nye journalisten i «Tysnes», Ingunn Gjærde, som hadde den fyrste arbeidsdagen sin på Tysnes denne veka.

Måndag fekk ho møta Øystein Dalland og kikka nærare på dokkehuset som han har laga som gåve til skulekorpset. Tysdag vart ho kasta ut i lokalpolitikken på Tysnes og sendt på møte i tenesteutvalet, med saker om både skule og barnehage.


Vil spegla breidda i samfunnet

No ser ho fram til å bli endå betre kjend med lokalsamfunnet på Tysnes, korleis samfunnet i øykommunen Tysnes fungerer, og ikkje minst bli kjend med folk, gamle og unge.

– Eg gler meg til å spegla det meste av det som skjer på Tysnes. Det er denne kvardagen som gjer journalistyrket spanande. Me kjem tett på folk og lærer veldig mykje om korleis eit lite samfunn fungerer. Spesielt gler eg meg til å koma ut og få møta folk, anten det er på eit sportsarrangement eller intervjua den 100-år gamle dama som har sendt brev til rådmannen fordi husleiga aukar, eller for å dekka politiske møte, seier Ingunn.

– Kva i samfunnet er det som engasjerer deg?

– Eg synest det er interessant å sjå korleis det politiske livet fungerer, korleis samfunnet blir styrt, eller korleis godene i samfunnet blir fordelt, om det er rettferdig. Eg er og oppteken av dei unge sine interesser, at dei unge blir ivaretekne og høyrt i den offentlege debatten. Det er dei som er framtida.

Ho håpar difor å få god kontakt med ungdomen på Tysnes og ynskjer å formidla dei unge sine tankar, at dei får koma fram med meingane sine.

– Eg har jobba som samfunnsfaglærar på vidaregåande og føler det er viktig å skapa debatt med ungdom som deltakarar, legg ho til.

Ho er og klar på at det ikkje berre er politikk og ungdom som kjem til å stå på sakslista hennar. Ho er oppteken av å spegla breidda i Tysnessamfunnet; lokalt næringsliv, kultur, sport, og det rike organisasjonslivet på Tysnes.

– Å koma ut og dekka lokale tilskipingar i bygdene er viktig, strekar ho under.


Håpar å bli godt teken imot

Etter å ha budd seks år i Bergen, kan det bli ein liten overgang å koma til Tysnes. Flyttemeldinga har ho allereie ordna med, og buplass har ho fått seg i Lunde.

Men bygdejenta frå Nedstrand trur det skal gå greit.

Ho er oppvaksen i ei bygd på tusen innbyggjarar, i Tysvær kommune nord i Rogaland, ein times køyretur frå Haugesund.

– Eg har erfaring med korleis bygdelivet fungerer og kor stort engasjementet kan vera på mindre stadar. No gler eg meg til å finna meir ut av Tysnes. Eg har høyrt at tysnesingane er imøtekomande, og eg håpar dei tek godt imot meg, seier den nye journalisten.

Men ho ber folk om å visa tolmod om ho ikkje finn fram til det rette huset med ein gong.

– Eg reknar med å køyra meg vill nokre gonger, men det går nok bra etter kvart. Eg hadde berre køyrt over øya ein gong då eg var på intervju i avisa. Du kan trygt seia at eg startar med blanke ark og eit ope sinn, seier ho smilande.


Vel journalist før lærar

Ingunn Gjærde har utdanning både for å vera lærar og journalist. Etter vidaregåande har ho bachelor både i medievitskap og samanliknande politikk, og eitt år med praktisk pedagogisk utdanning. Ho har og prøvd seg som lærar ved Fusa vidaregåande i Eikelandsosen. For tida held ho på med master i demokratibygging.

– Etter vidaregåande vurderte eg sterkt om eg skulle velja lærarskule eller journalistutdanning. Du kan vel seia at det vart ein middelveg, seier ho.

Til Tysnes kjem ho direkte frå seks månaders intensiv journalistopplæring på Nynorsk Avissenter i Førde i Sogn og Fjordane, og praksis i avisa Firda og i nettavisa Framtida.no på Stord.

– Det var veldig spanande og lærerikt.

No er ho klar til å jobba fulltid som journalist på Tysnes.

– Eg håpar folk er flinke til å koma med tips til både smånytt og store saker. Eg har allereie knytt ein del kontaktar via Facebook, no håpar eg folk er flinke å ta kontakt med meg.


Siste saker Gå til framsida

Vil låna ut gratis sportsutstyr

Frivilligsentralen har sendt inn søknad om midlar til innkjøp av sportsutstyr, og har planar om å starta opp gratistilbodet «Bua Tysnes», forhåpentlegvis til sommaren.

Alex Lunde blir ny regiondirektør i Norconsult

Etter ein prosess med mange gode søknadar, frå både interne og eksterne kandidatar, er det no klart at Alex Lunde får jobben som direktør for region vest i Norconsult. Han er eit kjent fjes for mange tysnesingar ettersom han har slektsrøter her, og ofte legg turen til Tysnes når han har fri. Alex Lunde tek over direktørjobben etter Jens Kvarekvål, som skal fortsetja med andre spennande...