TÅRNAGENTAR: Sist laurdag fekk 3.-klassingane på Tysnes vera tårnagentar og gå på oppdagingsferd i kyrkja. Aller kjekkast var det å vera oppe i tårnet. (Alle foto: Johanne Dalland)
TÅRNAGENTAR: Sist laurdag fekk 3.-klassingane på Tysnes vera tårnagentar og gå på oppdagingsferd i kyrkja. Aller kjekkast var det å vera oppe i tårnet. (Alle foto: Johanne Dalland)

– Å vera oppi tårnet var mest populært

3.-klassingane fekk vera tårnagent og gå på oppdagingsferd i kyrkja i helga.
Publisert 16.03.2017 kl. 18.00.

– Når du har 22 born med ulik interesse, treffer ein dei på forskjellige punkt. Dei likar ulike stasjonar, som dei er på i løpet av tårnagenthelga, seier kyrkjelydspedagog Heidi Hollekim.

Tårnagentsamlinga i Tysnes kyrkje gjekk føre seg sist laurdag. Målet er å bli kjent i kyrkja, som ein del av trusopplæringa.

– Dei får leika at dei er agentar i kyrkja. Dei får mellom anna undersøkja kyrkjetårnet, forklarar Hollekim.


Får agentkort

På laurdag fekk borna delt ut eigne agentkort, der dei sette fingeravtrykk, og fekk eit passord dei måtte hugsa gjennom heile arrangementet.

– Me byrja med ein labyrint inni kyrkja, hadde bli-kjent-leik, øvde på tårnagentsongar og så kom ein superagent, nemleg politibetjent Atle Birkeland på vitjing. Borna fekk lov å vera med ut, sjå på politibilen og sjå at han sette på blålys, forklarar ho.

Deretter gjekk tårnagentane ein tur opp i kyrkjetårnet, der dei leitte etter ulike bokstavar, talde daude og eventuelt levande flaggarmus som dukka opp, og så fekk dei studera kyrkjeklokka.

– Dei fekk høyra om kva dei ulike symbola i kyrkja betyr, og hadde ein symbolquiz som avslutning. Dei fleste hugsar mykje av det dei hadde lært. Den eine gruppa hadde fullt hus på quizen, og dei andre låg rett bak, forklarar Hollekim.


– Blir kjent i kyrkja

Tårnagent-arrangementet vart avslutta med gudstenesteverkstad.

– Der blei dagens tekst formidla, og borna framførte den på ulike måtar. Nokre måla eit alterbilete, nokre laga teksten i lego, og ei gruppe dramatiserte teksten, forklarar ho.

Andre gjorde klar til bønevandring som førebuing til gudstenesta søndag. Dei laga klart bøneblomar med ein bodskap inni. Når blomen er i kontakt med vatn, opnar den seg og teksten inni blir synleg.

– Dei lærte også salmar og songar. Målet er at dei skal kjenna at dei høyrer til i kyrkja, får eit tettare samarbeid seg imellom og betyr noko for andre og meistra oppgåver, forklarar Hollekim.

Trusopplæringa i kyrkja byrja då kristendomen blei teken ut av læreplanen i skulen, og blei oppretta for å gje foreldra tilbod om hjelp til kristeleg opplæring frå borna er døypt til dei er 18 år.

– Målet er at bibelforteljingar kan knyttast konkret til handling i kvardagen, og at borna får ei kjensle av at dei er agentar som har høve til å skape endring for andre menneske, forklarar Hollekim.


LÆRTE MYKJE NYTT: Det var stor stas då politibetjent Atle Birkeland vitja tårnagentane for å fortelja litt om korleis politiet jobbar.
LÆRTE MYKJE NYTT: Det var stor stas då politibetjent Atle Birkeland vitja tårnagentane for å fortelja litt om korleis politiet jobbar.
GODT OPPMØTE: 22 born deltok på den populære tårnagenthelga i Tysnes kyrkje.
GODT OPPMØTE: 22 born deltok på den populære tårnagenthelga i Tysnes kyrkje.

Siste saker Gå til framsida

Knuste Bergen Allfot

Søndag drog Njardar sitt a-lag i land ein overtydande 7-0-siger på bortebane, og det trass mange forfall.

Frykteleg treg postgang

At det skal ta åtte-ti dagar å senda brev frå Oslo til Tysnes er sjokkerande, meiner Bjørnar Nygaard.