Utrykking til pipebrann

Det tok til å brenna i ei pipe i Våge, torsdag ettermiddag.
Publisert 17.03.2017 kl. 18.08. Oppdatert kl. 18.22.

– Det gløda litt i soten i skorsteinen då me kom. Det hadde vore litt temperatur der, det hadde det, fortel Torfinn Kongsvik, brannsjef i Tysnes kommune.

Både politi og brannvesen rykka ut då det kom inn melding om pipebrann i eit hus i Våge. Heldigvis gjekk det bra denne gongen.

Lensmann Lorentz Lunde seier at det var kome litt skade på pipa, men at med moderne piper med foring, går det som regel bra. Likevel kan det skje skade.


Kan vera skummelt

Brannvesenet trengde ikkje bruka slukkeutstyr på staden. Dei feia gjennom pipa, og tok ut glødande partiklar.

– Det var ingen dramatikk, seier Kongsvik.

Men pipebrann er ikkje noko å spøka med. Temperaturen kan bli høg, og har ein eit eldre hus, der skorsteinen ikkje er heilt etter krava, kan brannen spreia seg.

– Det kan vera skummelt om ein får spreiing til treverket i huset, seier brannsjefen.


Feia jamleg

– Det er om å gjera å fyra med tørr ved, og passeleg med ved, rår Kongsvik.

Viss ein fyrer i omnen, og ein får nokre glør i skorsteinen, kan beksot eller laust sot ta fyr inne i skorsteinen. God trekk er også viktig.

Rådet frå brannsjefen er å feia jamleg, og få eit tilsyn, slik at ein får sjekka tilstanden på fyringsanlegget. Han legg til at i huset i Våge, såg dette greitt ut.


Fyringsforbod

– Dei seinare åra har det vore veldig sjeldan pipebrann på Tysnes, fortel Kongsvik.

Ikkje oftare enn éin til to gonger i året får dei melding om pipebrann.

I Våge ventar huseigaren på tilsyn frå brannvesenet. Fram til brannvesenet har fått sjekka skorsteinen att, har huseigar fått fyringsforbod.

– Me sjekkar skorsteinen når han har blitt kald, forklarar brannsjefen.


Siste saker Gå til framsida

Åtvarar mot brann i tørketrommel

I ei ny undersøking forsikringsselskapet Frende har fått utført, svarar 30 prosent av dei spurde på Vestlandet at dei vaskar klede og brukar tørketrommel om natta.– Det er ein sjanse eg aldri ville tatt, seier Øystein Øren, som er fagsjef i Frende, og sjølv småbarnsfar.Brannvesenet si rapportering viser at det har vore over 70 brannar i tørketromlar dei tre siste åra, og sist...