ANSVAR: Foreldra har også eit ansvar, når det kjem til å sjekka mopedutstyret til ungdomen, meiner Lorentz Lunde.
ANSVAR: Foreldra har også eit ansvar, når det kjem til å sjekka mopedutstyret til ungdomen, meiner Lorentz Lunde.

– Dei er utsette dei som sit på mopedsetet

Lensmann Lorentz Lunde oppfordrar ungdom som finn fram mopedar etter vinterdvalen, om å tenkja seg om i trafikken.
Publisert 17.03.2017 kl. 15.00.

– Mopedar kan vera eit nyttig framkomstmiddel, men det kan vera skummelt i møte med ungdom, seier Lunde.

Eit sikkert vårteikn er at ungdom tørkar støv av sete og visir, og trillar fram tohjulingen frå foreldra sin garasje.

I løpet av året får politiet ein del klager på det lensmannen kallar tullkøyring frå unge.

– Stort sett kvart år er det nokon som blir avskilta på grunn av at syklane er trimma, seier Lunde.

Han minner også om at «burning» kan føra til inndraging av førarkort.

Ulukker med mopedar eller motorsyklar involverte har ein heldigvis ikkje hatt så mykje av på Tysnes.

– Det handlar mest om å visa seg fram, forklarar Lunde.


Rusa, mindreårige mopedistar

På Tysnes er det ikkje ofte politiet opplever at alkohol er innblanda i trafikkuhell.

Hendinga søndag femte mars var heller eit unntak.

«Tysnes» kunne i førre papiravis melda om at to mopedistar hadde blitt tekne av politiet. Begge var mindreårige, og skal ha køyrd rundt i Uggdalsområdet.

Den eine mopedisten hadde kome borti ein bil og stukke av. Det skal ha vore eigaren av bilen som klarte å spora opp mopedistane, og som ringde til politiet. Promilletest vart teken, og begge fekk positive utslag. Den eine hadde heller ikkje gyldig førarkort.

– Typisk skjedde dette tidleg søndag morgon, fortel Lunde.

I slike tilfelle kan det dreia seg om rundt to år utan førarkort, men straffa varierer ut i frå omstendigheitene.

– Det er kjedeleg for dei ungdommane som mistar lappen på grunn av slike hendingar, seier lensmannen.


Aukande trafikk

Når trafikken aukar på ut over våren, er det viktig at ungdom som er ute på scooter eller moped er ekstra obs på vegane.

– Framande og turistar som ikkje kjenner svingane godt, kan gjerne få seg ei overrasking på smale Tysnesvegar, seier lensmannen.

Lunde anslår at det totalt er rundt ti trafikkulukker i året på Tysnes, der det potensielt kan bli stor skade. Dette talet omfattar alle køyretøy, men er det utforkøyringar er det gjerne ungdomar som har vore litt ivrige.

– Fordelen med låg vegstandard er at då er ikkje farten så høg, seier lensmannen.


Oppfordring til foreldre

– Ansvaret kviler på både dei som køyrer og foreldra, seier Lunde.

Han ber dei føresette om å kikka over kva mopedutstyr ungdomen i huset nyttar seg av.

– Sjekk at sykkelen ikkje er trimma, at alt utstyret er i orden, og at lys og bremser virkar, forklarer Lunde.

Han er likevel heilt klar over at i ungdomsåra er det ikkje like kjekt å alltid høyra på kva foreldra meiner.

– Når du er 16 år, er det få ting som er så teite som foreldre. Seinare ser dei kanskje at det kanskje ikkje var så dumt det dei vaksne sa, seier Lunde smilande.

Når det gjeld trafikktryggleik, bør ein i alle fall absolutt høyra på dei vaksne, rår lensmannen.


Siste saker Gå til framsida

Knuste Bergen Allfot

Søndag drog Njardar sitt a-lag i land ein overtydande 7-0-siger på bortebane, og det trass mange forfall.

Frykteleg treg postgang

At det skal ta åtte-ti dagar å senda brev frå Oslo til Tysnes er sjokkerande, meiner Bjørnar Nygaard.