GLADE GRÜNDERAR: I same lokale som Vågen AS i Vågsmarka strålar Ina Kaldefoss (t.v.) og Heidi Catherine Lande om kapp med sola. Den nye nettbutikken Ivyelli er lansert, og i morgon inviterer dei tysnesingane til showroom. (Alle foto: Camilla Korsnes)
GLADE GRÜNDERAR: I same lokale som Vågen AS i Vågsmarka strålar Ina Kaldefoss (t.v.) og Heidi Catherine Lande om kapp med sola. Den nye nettbutikken Ivyelli er lansert, og i morgon inviterer dei tysnesingane til showroom. (Alle foto: Camilla Korsnes)

Satsar stort på ny nettbutikk

I morgon har du høve til å koma innom grunderkontoret i Vågsmarka og sjå på kleda.
Publisert 20.04.2017 kl. 16.04.

– Korleis kjennest det å vera i mål?

– Deilig! Det har vore heftig den siste månaden, stadfestar Heidi Catherine Lande.

– Men responsen har vore veldig positiv, seier ho.

«Tysnes» møter to engjaserte damer på gründerkontoret i Vågsmarka, der nettbutikken Ivyelli har teke form.

I hyllene på kontoret ligg designerklede til born, dame og herre, og på stativa utanfor heng fargerike kjolar.

– I morgon kveld kan folk koma innom gründerkontoret. Det blir ingen stor fest, men ein kan sjå og prøva klede, forklarar Ina Kaldefoss.


Nytt merke

Salet skal gå føre seg på nettet, men tysnesingar har høve til å koma innom å prøva plagg før dei bestiller. Innimellom skal dei også ha showroom.

– Me kjem til å yta ekstra service for lokale, forklarar Ina.

Kledeutvalet er førebels av danske, svenske og norske merke, og dei har vore opptekne av å ha nokre som ikkje er så kjende enno.

– Me er veldig nøgde. Me har gått for skandinaviske merke alle kan bruka. Det er fine prisar og god kvalitet, forklarar Heidi.

– Det nyaste merket me har teke inn er Kattnakken frå Stord, som me trur folk blir glade for. Dei har klede til både born og vaksne, men mest til born, forklarar Ina.

Ho forklarar at det som er selt mest av er kleda til nokre danske designarar som syr om vintage-silkesarier frå India til flotte kreasjonar.

– Dei syr dei om til kjolar, håndband og kimonoar så det finst berre ein av kvar, forklarar ho.

Dei to damene er opptekne av at dei ikkje skal vera anonyme, men by på seg sjølve, til dømes på Facebook-sida til nettbutikken.

– Me kjem til å tøysa litt, så folk kan bli kjende med oss på den måten. Det skal vera proft, men også personleg, seier Ina.


– Tenkte på det i to år

Ina og Heidi er saman om å opna butikken, men det var Heidi som kom på ideen for omlag to år sidan.

– I haust spurde ho om eg ville vera med, og saman fann me ut konseptet me ville gå for, forklarar Ina.

– Når me er to er det lettare å koma fram til noko, seier ho.

Begge har jobba innanfor kledebransjen før. Medan Ina har jobba i skobutikk i Oslo, har Heidi jobba med sko og klede i Stavanger.

– Korleis har prosessen med å bygga opp nettbutikken vore?

– Me gjorde mykje research for å finna ut kva slags merke me skulle gå for, og har vore hjå forhandlarar og på messer i Oslo. Me ynskte å ha litt færre merke, og har berre fått positive tilbakemeldingar frå forhandlarar me har snakka med, seier Heidi.

Dei har sjølve laga nettsida, og det er mange som allereie har handla i nettbutikken.

– Det er utruleg kjekt med all den gode responsen me har fått no i starten, me vonar det held fram, smiler damene.


LAGER: Ina Kaldefoss rydder i hyllene på lageret/kontoret, som er fulle av klede for både dame, herre og barn.
LAGER: Ina Kaldefoss rydder i hyllene på lageret/kontoret, som er fulle av klede for både dame, herre og barn.
KONTOR I VÅGSMARKA: Det er på dette kontoret i Vågsmarka det heile skjer. Heidi Catherine Lande og Ina Kaldefoss er så langt strålande nøgde med oppstarten, men legg ikkje skjul på at det har vore svært hektiske dagar.
KONTOR I VÅGSMARKA: Det er på dette kontoret i Vågsmarka det heile skjer. Heidi Catherine Lande og Ina Kaldefoss er så langt strålande nøgde med oppstarten, men legg ikkje skjul på at det har vore svært hektiske dagar.

Siste saker Gå til framsida

Tysnes kommune middels bra på openheit

Pressen offentlighetsutvalg har granska openheita i norske kommunar, og resultata viser at Tysnes kommune gjer det middels godt. Undersøkinga baserer seg på korleis eit innsynskrav vert handtert, kor tilgjengeleg viktig informasjon er på kommunane sine heimesider, og på eit spørjeskjema som kommunane sjølve har svara på. Der høgast moglege poengsum er 30,5 poeng, og lågaste minus 13...

Leiar: No er det tid for vår-rydding

Vår-temperaturane sette inn for fullt sist veke. Det er godt etter ein lang og kald vinter.På sjønære område har ein den siste tida vore vitne til stille sjø, solvarme frå skyfri himmel og fine vårkveldar.Men i mange av strendene våre, langs dei mange kilometrane med vakker tysneskyst, ligg søppel i store mengder som har samla seg opp gjennom stormfulle haust- og vinterdagar,...