Forkomen mann sendt i luftambulanse

Publisert 20.04.2017 kl. 10.14. Oppdatert kl. 10.16.

Ein forkomen mann som fyrste påskedag om morgonen vart funnen i Hagaresvegen på Onarheim, vart sterkt nedkjølt sendt i luftambulanse til Haukeland.

Lensmann Lorentz Lunde fortel at politiet fekk melding klokka 08.43. Mannen skal ha vore ute og gått om natta. Han blei funnen i veggrøfta om morgonen.

– Me har ikkje grunn til å tru at det har skjedd noko straffbart. Han var ikkje påført noko skade som kan forklara at han låg der. Me veit ikkje meir før me har fått snakka med mannen, seier lensmannen.

– Det ser ut som det går bra med han no, men han er framleis på Haukeland, fortalde lensmannen til «Tysnes» tysdag etter påske.

Politiet har sikra seg ein del vitneforklaringar, men veit så langt ikkje kva som kan ha skjedd med den eldre mannen.


Siste saker Gå til framsida

Vintersleg natt til måndag

Det har vore vintersleg natt til måndag 24. april. Ved Onarheimsvatnet har snø og vind lagt to tynne graner tvers over vegen, men bilane kjem under. Trea vart fjerna måndag.

Skeptiske høyringssvar om Onarheimsvassdraget

Alsaker Fjordbruk sin søknad om konsesjon for vassuttak i Onarheimsvassdraget har vore ute på offentleg høyring. I følgje saksbehandlar i NVE, Even Helsingen, har det kome inn seks høyringssvar. Fylkesmannen rår frå å gjennomføra planen slik han ligg føre no. Kunnskapsgrunnlaget må betrast, og dei vil setja krav om bruk av best mogleg tilgjengeleg teknologi for å redusera vassuttaket...