MANGE GRATULASJONAR: Responsen let ikkje venta på seg då Pernilla Epland annonserte resultatet frå sentrumsløpet på sin eigen instagramkonto. (Skjermdump)
MANGE GRATULASJONAR: Responsen let ikkje venta på seg då Pernilla Epland annonserte resultatet frå sentrumsløpet på sin eigen instagramkonto. (Skjermdump)

Nok ei god plassering for Pernilla Epland

Tysnesingen kom på fjerdeplass i sentrumsløpet i Oslo i helga.
Publisert 02.05.2017 kl. 14.59.

– Det var veldig kjekt. Tida var den viktigaste for meg denne gongen, så plasseringa er berre ein bonus. Eg visste det var mange sterke løparar, seier Epland til «Tysnes».

Løpet er på 10 kilometer. Ho sprang inn til mål på 35.06 minuttar, som førte til at ho kom på fjerdeplass.

– Løpet gjekk føre seg midt i Oslo. Me starta rett utanfor Universitetet i Oslo og sprang opp mot slottet med målgang på Karl Johan, forklarar Epland.

– Kva planar har du resten av sesongen?

– Det er banesesongen som blir prioritert no. Neste løpet eg skal delta på er 3000 meter-løp i Bærum i juni.


Siste saker Gå til framsida

Premierte ivrige turgåarar

Anne Britt Onarheim vann gåvekort på 1.000 kroner, medan Viljar Olai Skaten vann hovudgevinsten på 2.000 kroner.

– Det er kjekt å koma heim att

Nokon fedrar er vekke mellom åtte og fire kvar dag. Nokon er vekke to veker i Nordsjøen. Christer Helland er vekke to månadar om gongen.

Har fått fornya tillit

8. november signerte Norconsult AS og Dr.techn. Olav Olsen AS kontrakt på «Konseptutredning flytebru E39 Bjørnafjorden».

Debatt: Ope brev til politikarane i Tysnes kommune

Allereie for 12 år sidan, byrja ein å snakka om bygging av ny barnehage for Uggdal/Våge. Barn og vaksne i Stjernereiso barnehage/Vågsmarka barnehage lever framleis i uvisse om når eit slikt bygg eventuelt kjem. Modulane på Reiso er eit mellombels bygg, og no i haust har me vore der i seks år. Det er eit lite hensiktsmessig bygg for barnehagedrift, og me må dagleg handtera dei fysiske...