GLAD I DYR: – Å sjå sitt eige bilete på veggen gjer meg stolt, sånn er det vel for alle som er med på UKM, uttalte Kristin Skorpen i eit intervju med UKM nyleg. Ho håpar at folk som ser kunsten hennar forstår kor viktig dyra er for oss menneske. (Foto: Ola Kvamsdal)
GLAD I DYR: – Å sjå sitt eige bilete på veggen gjer meg stolt, sånn er det vel for alle som er med på UKM, uttalte Kristin Skorpen i eit intervju med UKM nyleg. Ho håpar at folk som ser kunsten hennar forstår kor viktig dyra er for oss menneske. (Foto: Ola Kvamsdal)

Kristin Skorpen vidare til nasjonal UKM-festival

18 år gamle Kristin Skorpen frå Tysnes er ein ein av fire deltakarar innan kategorien kunst som har gått vidare frå UKM si fylkesmønstring i Hordaland.
Publisert 10.05.2017 kl. 14.00. Oppdatert kl. 14.10.

Det melder UKM på sine nettsider, etter at eit svært imponert fagpanel har klart å koma fram til ei avgjerd om kven som får gå vidare til den nasjonale UKM-festivalen.

Kristin Skorpen deltek med kunstutstillinga «Ikke alle helter bruker kappe», der ho ynskjer å heidra korleis hundar kan vera til god hjelp for oss tobeinte. Inspirasjonen til å laga teikningane fann ho i TV-serien «Hundrepatruljen».

21. til 25. juni skal ho som einaste deltakar frå Tysnes representera Hordaland under UKM-festivalen i Sandnes, der ungdomar frå heile landet får visa fram talenta sine. Deltakarane skal i tillegg jobba kreativt med å laga nye framsyningar, installasjonar og kunstverk saman med andre.

Det var i år 825 påmelde til UKM i Hordaland. Sjå oversikt over kven av desse som går vidare til UKM-festivalen her.


Siste saker Gå til framsida

Lokalavisene står sterkt

Landslaget for lokalaviser (LLA), organisasjonen for over 100 av lokalavisene i Norge, melder at fådagarsavisene no har eit netto opplag på drøye 331.000 eksemplar. Over 3/4 av opplaget er digitalabonnement, der lesarne får tilgang til alt innhaldet, både på nett og papir.Men samstundes som LLA sine aviser blir lesne meir og meir på digitale plattformer, står papirutgåvene seg...