TIPS: Eirik og Tale Boland koste seg på vårsleppet til Andersland Bygg.
TIPS: Eirik og Tale Boland koste seg på vårsleppet til Andersland Bygg.

Fekk tips til taket

Eirik og Tale Boland hadde saman med nær 500 andre på laurdag, teke turen til vårsleppet hos Andersland Bygg.
Publisert 14.05.2017 kl. 23.09. Oppdatert 15.05.2017 kl. 10.10.

– Me driv og pussar opp, og i dag har me fått sett litt på tak, fortalde Tale Boland.

Tilaket er kjempeflott tykte dei, både for å samla folk, og for å få praktiske tips.

Arrangøren sjølv var også godt nøgd med arrangementet. Butikkleiar Frode Kleppe meinte vårsleppet for 2017 gjekk veldig bra.

– Trass vêret var det bra oppslutnad, kunne han konstatera etter endt arrangement.

Med 21 leverandørar på stand, gratis hamburgar og pølser, aktivitetar for borna og mange gode tilbod, vart vårsleppet ein suksuss. Trass ei og anna regnbye.


Noko for alle

Sjølv borna hadde ein flott ettermiddag på Reiso i Uggdal. Søskena Eivind, Marit og Solveig Hansen hadde teke turen saman med besteforeldra.

– Det er gøy å tippa og vera med på alle konkurransane, sa eldstesøster Solveig.

Leverandørane stilte med store og små premiar. Publikum kunne vinna blant anna ein fruktkasse, ei dør, eller ein palle med skifer.

– Eg håpar eg vinn noko, fortsette Solveig smilande.

Bestemor May Britt Frotjold Anderssen bur på Bruntveit på Reksteren, og tok i mellomtida ein runde rundt på standane for å kikka og sjå på alt Andersland Bygg hadde å by på.


Nye produkt

At så mange som 21 leverandørar kunne delta på arrangementet, midt i hektiske mai-dagar, sette Frode Kleppe stor pris på.

I år var det kome ti nye leverandørar med, og dei viste fram alt i frå fliser til trelast, isolasjon og verktøy.

Kleppe håpte at folk likte å sjå på dei nye produkta som blei presenterte, og at nokre kunne få hjelp og rettleiing med byggje- og oppussingsprosjekt.

– Men eg kunne gjerne ønskja at me fekk selt meir, fortalde han.


Leverandørskryt

Dei som stod på stand skrytte over Andersland Bygg og initiativet til vårsleppet.

– Det er mange fleire folk her, enn på liknande arrangement i byane, skrytte Asbjørn Valen frå Glava isolasjon.

Han var utstillar på ein av dei mest populære standane. Her kunne publikum koma og tippa vekta på ein stor kasse med frukt og andre godsaker.

– 180 stykke har tippa, og førebels er det berre eitt rett svar, sa Valen då det nærma seg premieutdeling.

Han kunne fortelja om masse hyggjelege folk som hadde vore innom.

– Det er viktig at me stiller på slike arrangement, meinte han.

Ein annan av utsitllarane hadde kome frå Isvik i Skjold, for å møta tysnesingane.

– Eg har snakka med ein del interesserte, sa Rolv Vestvik frå Frøyland.

Han stilte ut vedlikehaldsfrie vindauge og dører, og kunne fortelja at fleire ville ha pristilbod på produkta deira.

– Det er alltid kjekt å bli inviterte på slike arrangement. Her får me snakka direkte med publikum, sa Vestvik.


25 kilo burgarar

I matteltet var det hektisk aktivitet heile dagen, og det var ikkje få hamburgarar som vart laga til.

25 kilo burgar hadde vore på grillen, i tillegg til ei mengde pølser.

Folk såg ut til å kosa seg med både pølser og konkurransar, på det årlege vårsleppet.

Kleppe var imponert over leverandørarne til Andersland Bygg, som stilte på fridagen sin, for å vera med på det store vårsleppet på Tysnes.

– Det er ein god del arbeid for å få alt til å klaffa på eit slikt arrangement. I dag gjorde det det. Vêret er det einast som kunne vore betre, oppsummerte Kleppe.


TIPPING: Olav Kindt deltar på Glava isolasjon sin konkurranse, og prøver å tippa vekta på kassen med mykje godsaker i.
TIPPING: Olav Kindt deltar på Glava isolasjon sin konkurranse, og prøver å tippa vekta på kassen med mykje godsaker i.
MYKJE FOLK: Nesten 500 personar hadde teke turen til Andersland Bygg sitt vårslepp.
MYKJE FOLK: Nesten 500 personar hadde teke turen til Andersland Bygg sitt vårslepp.
KJEKT: Marit, Eivind og Solveig Andersland syntest at det var gøy å vera med på alle konkurransane.
KJEKT: Marit, Eivind og Solveig Andersland syntest at det var gøy å vera med på alle konkurransane.
UTSTILLAR: Rolf Vestvik frå bedrifta Frøyland, skrøyt over arrangementet i Uggdal.
UTSTILLAR: Rolf Vestvik frå bedrifta Frøyland, skrøyt over arrangementet i Uggdal.

Siste saker Gå til framsida

Tysnes kommune middels bra på openheit

Pressen offentlighetsutvalg har granska openheita i norske kommunar, og resultata viser at Tysnes kommune gjer det middels godt. Undersøkinga baserer seg på korleis eit innsynskrav vert handtert, kor tilgjengeleg viktig informasjon er på kommunane sine heimesider, og på eit spørjeskjema som kommunane sjølve har svara på. Der høgast moglege poengsum er 30,5 poeng, og lågaste minus 13...

Leiar: No er det tid for vår-rydding

Vår-temperaturane sette inn for fullt sist veke. Det er godt etter ein lang og kald vinter.På sjønære område har ein den siste tida vore vitne til stille sjø, solvarme frå skyfri himmel og fine vårkveldar.Men i mange av strendene våre, langs dei mange kilometrane med vakker tysneskyst, ligg søppel i store mengder som har samla seg opp gjennom stormfulle haust- og vinterdagar,...