GAMAL TRADISJON: Det er åtte år sidan sist det var nasjonaldagsfeiring på Flatråker. (Arkiv)
GAMAL TRADISJON: Det er åtte år sidan sist det var nasjonaldagsfeiring på Flatråker. (Arkiv)

Skipar til 17-mai-feiring på Flatråker

– Det blir ikkje tog og talar, men ei lita samling for bygdefolk, seier Marianne Skorpen, på vegner av arrangementkomiteen.
Publisert 14.05.2017 kl. 06.00. Oppdatert 16.05.2017 kl. 17.21.

Medan det tidlegare var fast tradisjon med nasjonaldagsarrangement på Flatråker, er det i år åtte år sidan sist. Det ville Flatråker bygdelag gjera noko med.

– Det har vore mykje etterspørsel etter det frå lokale folk. Det er grunnen til at me prøver å få det til att, seier ho.

– Me ynskjer å få liv i bygda, seier Skorpen, og presiserer at samlinga skal finna stad i bygdestova istadanfor i bedehuset, der arrangementet tidlegare gjekk føre seg.


Ettermiddagssamling

Samlinga er lagt til ettermiddagen, slik at ein kan gå i 17. mai -tog i Våge fyrst. Også Lunde og Onarheim plar å ha samling i bygdene litt seinare på nasjonaldagen.

– Det blir sal av kaffi, kaker og rjomegraut. I tillegg blir det leikar for born og underhaldning for vaksne. Det blir rett og slett ein kosedag for bygda, seier Skorpen.

Ho utdjupar at det er lagt opp til å leika dei tradisjonelle leikane som potetlaup, luftgeværskyting og andre tradisjonelle leikar.

– For oss vaksne blir dette fyrst og fremst eit sosialt arrangement. Borna i bygda synest også det er veldig kjekt å treffast. Dei møter kvarandre i arbeidsstova om vinteren og fredagsklubben om sommaren, forklarar Skorpen.


– Mange seier dei kjem

Ifølgje ho har ein del allereie gitt uttrykk for at dei har lyst å koma.

– Av desse er det nokre som eigentleg ikkje har tilknyting til bygda. Tidlegare har ein del hyttefolk delteke, men sidan nasjonaldagen ikkje er knytta til ei helg, reknar eg ikkje med det i år, seier ho, og forklarar at arrangementet er for alle.

– Det er ope for alle, kven som helst, og det varar så lenge folk har lyst vera der, seier ho.


Siste saker Gå til framsida

Kommunen søkjer om meir midlar til statue

I samband med Johannes Heggland sitt 100-årsjubileum til neste år ynskjer Tysnes kommune å føra opp ein statue av forfattaren. Tysnes Kraftlag tildelte 150.000 kroner til føremålet i 2017, noko som utgjer ein tredjedel av samla kostnadar til statue, montering og til sokkel i granitt. I tildelingsskrivet frå Tysnes Kraftlag vart kommunen rådd til å søkja om meir midlar i år eventuelt til...