GAMAL TRADISJON: Det er åtte år sidan sist det var nasjonaldagsfeiring på Flatråker. (Arkiv)
GAMAL TRADISJON: Det er åtte år sidan sist det var nasjonaldagsfeiring på Flatråker. (Arkiv)

Skipar til 17-mai-feiring på Flatråker

– Det blir ikkje tog og talar, men ei lita samling for bygdefolk, seier Marianne Skorpen, på vegner av arrangementkomiteen.
Publisert 14.05.2017 kl. 06.00. Oppdatert 16.05.2017 kl. 17.21.

Medan det tidlegare var fast tradisjon med nasjonaldagsarrangement på Flatråker, er det i år åtte år sidan sist. Det ville Flatråker bygdelag gjera noko med.

– Det har vore mykje etterspørsel etter det frå lokale folk. Det er grunnen til at me prøver å få det til att, seier ho.

– Me ynskjer å få liv i bygda, seier Skorpen, og presiserer at samlinga skal finna stad i bygdestova istadanfor i bedehuset, der arrangementet tidlegare gjekk føre seg.


Ettermiddagssamling

Samlinga er lagt til ettermiddagen, slik at ein kan gå i 17. mai -tog i Våge fyrst. Også Lunde og Onarheim plar å ha samling i bygdene litt seinare på nasjonaldagen.

– Det blir sal av kaffi, kaker og rjomegraut. I tillegg blir det leikar for born og underhaldning for vaksne. Det blir rett og slett ein kosedag for bygda, seier Skorpen.

Ho utdjupar at det er lagt opp til å leika dei tradisjonelle leikane som potetlaup, luftgeværskyting og andre tradisjonelle leikar.

– For oss vaksne blir dette fyrst og fremst eit sosialt arrangement. Borna i bygda synest også det er veldig kjekt å treffast. Dei møter kvarandre i arbeidsstova om vinteren og fredagsklubben om sommaren, forklarar Skorpen.


– Mange seier dei kjem

Ifølgje ho har ein del allereie gitt uttrykk for at dei har lyst å koma.

– Av desse er det nokre som eigentleg ikkje har tilknyting til bygda. Tidlegare har ein del hyttefolk delteke, men sidan nasjonaldagen ikkje er knytta til ei helg, reknar eg ikkje med det i år, seier ho, og forklarar at arrangementet er for alle.

– Det er ope for alle, kven som helst, og det varar så lenge folk har lyst vera der, seier ho.


Siste saker Gå til framsida

– Me leitar etter det skjulte potensialet i elevane

– We are the world, we are the children!Ungdommane syng av full hals frå scenen i musikkavdelinga ved Tysnes skule. Med blikket mot dei og ein gitar på kneet, står lærar Arne Kleppe og syng med. Tre veker er att til det tradisjonsrike juleshowet i Vonheim, og ideane som har mognast i haust byrjar å bli testa ut. – Me har ein del program og mange idear, men me er ikkje heilt...

No lyser dei opp i mørket

– Viss eg ikkje har refleks kan bilane køyra på meg, forklarar Askild (5) frå Stjerneresio barnehage til «Tysnes».