ETTERLYSER INFORMASJON: Arve Belt seier at borna  ikkje veit om bussen stoppar på dette busstoppet når dei skal heim frå Uggdal skule, eller på busstoppet over vegen når dei skal til skulen.
ETTERLYSER INFORMASJON: Arve Belt seier at borna ikkje veit om bussen stoppar på dette busstoppet når dei skal heim frå Uggdal skule, eller på busstoppet over vegen når dei skal til skulen.

– Dette handlar om trafikktryggleik

Etter at rundkøyringa i Vågsmarka blei bygd, har det vore usikkert om skulebussen stoppar på busstoppa nytta av elevar frå Lande-sida.
Publisert 15.05.2017 kl. 08.00. Oppdatert kl. 13.33.

Det får Arve Belt, som bur på Lande-sida og har to born som tek skulebussen, til å reagera.

– Om morgonen veit me ikkje om busssen stoppar, eller om borna får gå av på Landestoppet om ettermiddagen. Eg etterlyser informasjon og felles praksis hos busssjåførane, seier han.

Han forklarar at bussen om morgonen køyrer til Vågsmarka for å henta borna, og at borna på Lande-sida har fått beskjed om å gå over vegen for å ta bussen. – Men her er det ulik praksis. Nokre bussar stoppar på Landestoppet, nokre gjer det ikkje, seier Belt.

Om ettermiddagen reagerer han på at bussen køyrer inn til Vågsmarka, men som regel ikkje stoppar på Lande-stoppet.– Dersom den ikkje stoppar ved busstoppet nærast Lande, må borna som sit på bussen følgja den ned på kaien. At det er så ulik praksis gjer at små born blir usikre. Bussjåføren er det næraste dei har ein vaksen når dei køyrer buss, seier Belt.


– Må gå av ved Vågsmarka

Målfrid Vik Sønstabø, leiar for avdeling Trafikktilbud i Skyss, skriv i ein e-post til «Tysnes» at haldeplassen på Lande-sida blir brukt av bussen om morgonen.

– Elevar kan nytta denne utan å kryssa fylkesvegen. Det blir meldt at elevar likevel kryssar vegen og nyttar haldeplassen ved snusløyfa i Vågsmarka, truleg for å venta saman med klassekameratar, skriv ho.

Ho skriv at det oppstod fleire nestenulukker då elevane kryssa fylkesvegen om ettermiddagen, etter å ha gått av på Lande-– haldeplassen.

– Nesten-ulukkene oppstod når elevane kryssa vegen rett bak bussen. Etter fleire mislukka oppfordringar om å vera forsiktige ved kryssing, i tillegg til dialog mellom operatør og rektor ved Uggdal skule, blei det bestemt at alle elevane skulle gå av ved snusløyfa, forklarar Sønstabø.

Ho forklarar at det er avgjort å kutta haldeplassen Landestoppet mot nord, altså den som elevane nyttar når dei skal heim frå skulebussruta.

– Elevane må difor nytta haldeplassen ved snusløyfa til avstiging. Operatør skal syta for at av- og påstigningsrutinene blir praktisert av alle sjåførar, skriv ho.

Ho er lei for at foreldre opplever køyringa med skulebussen fra Våge til Uggdal skule som utrygg.

– Det er eit viktig prinsipp for oss at skulereiser skal vera trygge og forutsigbare, og me har vore i kontakt med både rektor ved skulen og operatør, i dette tilfellet Tide, for å få oversikt over og betra situasjonen, skriv Sønstabø.


Reagerer på lite informasjon

Belt seier han reagerer kraftig på at det er teke avgjerder om kvar bussen skal stoppa utan å gje beskjed direkte til foreldra.

Raknes seier ho ikkje visst noko om kva Skyss bestemte seg for før onsdag, og at ho av den grunn ikkje har snakka med foreldra.

– Når Skyss gjer grep må dei informera om det, eller informera oss, seier ho.

Raknes meiner likevel at dersom nesten-ulukkar har skjedd, bør borna heller gå av bussen inne i byggjefeltet i Vågsmarka på veg heim frå skulen.

– Det var difor me bygde rundkøringa i byggefeltet. Sjølv om dei skal til Lande, er betre at dei går av i Vågsmarka, seier Raknes.


Siste saker Gå til framsida

E39 Stord-Os kan vera ferdig om ti år

– Me skal klara å ha planarbeidet klart til dei oppsette fristane. Det inneber at E39 Stord-Os kan stå ferdig om ti år. Det er finansieringa det vil stå på.

Hjort sprang på bil

Natt til søndag fekk ein hjort eit ublidt møte med ein forbipasserande bil på Heggland.

Tre gravferdsdagar i Tysnes

I ei rekkje år har det vore ei fast ordning i Tysnes med tysdagar og fredagar som faste gravferdsdagar.No er dette endra til tysdag, torsdag og fredag.– Bakgrunnen er at me ikkje ynskjer to gravferder på fredagar. Med to vanlege gravferder må dei som er gravarar stå overtid, og det ynskjer me ikkje fredag ettermiddag, informerte kyrkjeverje Marianne Storetvedt på møtet i...