Fire rumenarar mangla dokumentasjon

Måndag førre veke vart fire rumenarar kontrollerte av politiet.
Publisert 16.05.2017 kl. 08.26. Oppdatert kl. 08.28.

Fusa og Tysnes lensmannskontor hadde motteke tips frå publikum om fleire rumenarar som var observerte i ein litt sliten bil, på Onarheimssida av Tysnes.

Rumenarane hadde ikkje all dokumentasjon på plass, og saka vert følgd opp vidare av politiet.

– Dette er førebyggjande arbeid. Politiet er opptekne av å vita kven som oppheld seg på norsk jord, forklarer politibetjent Aleksander Søyland.

Rumenarane held på med snekkararbeid på ei hytte. Firmaet dei jobbar for skal ikkje ha lokal tiknyting på Tysnes. – Me har kontakta ei gruppe inne i byen som spesialiserer seg på kontroll av utlendingar si verksemd i forhold til arbeid. Me håpar at desse kjem ein tur snart, før rumenarane stikk avgarde, seier Søyland.


Siste saker Gå til framsida

Tysnes kommune middels bra på openheit

Pressen offentlighetsutvalg har granska openheita i norske kommunar, og resultata viser at Tysnes kommune gjer det middels godt. Undersøkinga baserer seg på korleis eit innsynskrav vert handtert, kor tilgjengeleg viktig informasjon er på kommunane sine heimesider, og på eit spørjeskjema som kommunane sjølve har svara på. Der høgast moglege poengsum er 30,5 poeng, og lågaste minus 13...

Leiar: No er det tid for vår-rydding

Vår-temperaturane sette inn for fullt sist veke. Det er godt etter ein lang og kald vinter.På sjønære område har ein den siste tida vore vitne til stille sjø, solvarme frå skyfri himmel og fine vårkveldar.Men i mange av strendene våre, langs dei mange kilometrane med vakker tysneskyst, ligg søppel i store mengder som har samla seg opp gjennom stormfulle haust- og vinterdagar,...