TAUTREKKING: Tautrekkings-konkurransen engasjerte mange, både store og små. (Foto: Mari Anne Skorpen)
TAUTREKKING: Tautrekkings-konkurransen engasjerte mange, både store og små. (Foto: Mari Anne Skorpen)

Stor oppslutnad om 17. mai på Flatråker

– Ja, det blir ny 17. mai-feiring på Flatråker neste år. Det er det ikkje tvil om. Det slår Mari Anne Skorpen i arrangørstaben fast.
Publisert 18.05.2017 kl. 14.44. Oppdatert kl. 15.17.

Ho fortel om ei svært så vellukka 17. mai-feiring på Flatråker i år, den fyrste 17. mai-markeringa i bygda på åtte-ni år.

– Me er veldig godt nøgde med oppslutnaden. Det kom overraskande mange. Det er tydeleg at dette har vore eit sakn i bygda, seier Mari Anne Skorpen på vegner av bygdelaget, som hadde ansvaret for feiringa.

Både hyttefolk, fastbuande og folk frå andre bygder kom til Bygdestova på Flatråker for å vera med. Feiringa gjekk føre seg frå klokka to til klokka fem om ettermiddagen.

– Det var ekstra kjekt at det kom så mange som ikkje hadde direkte tilknyting til bygda, synest Skorpen.

På programmet stod ulike leikar, som tautrekking, spikarkonkurranse, boksekasting, kappsykling, luftgeværskyting, potetløp, hesteskokasting og fiskedam for borna.

Og i salsbua var det både rømmegraut, hot-dog, is, kaker, kaffi og brus å få kjøpa.


FLATRÅKER: Stort frammøte, folk koste seg ute i det fine veret. (Foto: Mari Anne Skorpen)
FLATRÅKER: Stort frammøte, folk koste seg ute i det fine veret. (Foto: Mari Anne Skorpen)
PÅ STYLTER: Håvard Skorpen prøver seg, med god hjelp av farfar Svein Skorpen. (Foto: Mari Anne Skorpen)
PÅ STYLTER: Håvard Skorpen prøver seg, med god hjelp av farfar Svein Skorpen. (Foto: Mari Anne Skorpen)
SPIKER-SLÅING: Adelen Dale Skår og Madelen Kjøndal konkurrerer i å slå spiker i planken. (Foto: Mari Anne Skorpen)
SPIKER-SLÅING: Adelen Dale Skår og Madelen Kjøndal konkurrerer i å slå spiker i planken. (Foto: Mari Anne Skorpen)
IS ER GODT: Is er sjølvsagt på 17. mai. Henrik og Sindre Skorpen. (Foto: Mari Anne Skorpen)
IS ER GODT: Is er sjølvsagt på 17. mai. Henrik og Sindre Skorpen. (Foto: Mari Anne Skorpen)
PÅ FLATRÅKER: Malene Lygre Kongsvik. (Foto: Gerd Kongsvik)
PÅ FLATRÅKER: Malene Lygre Kongsvik. (Foto: Gerd Kongsvik)

Siste saker Gå til framsida

Tysnes kommune middels bra på openheit

Pressen offentlighetsutvalg har granska openheita i norske kommunar, og resultata viser at Tysnes kommune gjer det middels godt. Undersøkinga baserer seg på korleis eit innsynskrav vert handtert, kor tilgjengeleg viktig informasjon er på kommunane sine heimesider, og på eit spørjeskjema som kommunane sjølve har svara på. Der høgast moglege poengsum er 30,5 poeng, og lågaste minus 13...

Leiar: No er det tid for vår-rydding

Vår-temperaturane sette inn for fullt sist veke. Det er godt etter ein lang og kald vinter.På sjønære område har ein den siste tida vore vitne til stille sjø, solvarme frå skyfri himmel og fine vårkveldar.Men i mange av strendene våre, langs dei mange kilometrane med vakker tysneskyst, ligg søppel i store mengder som har samla seg opp gjennom stormfulle haust- og vinterdagar,...