LEDIGE PLASSAR: Arne Leite ønskjer fleire passasjerar velkomne om bord på bussen.
LEDIGE PLASSAR: Arne Leite ønskjer fleire passasjerar velkomne om bord på bussen.

Vil ha gratis buss på Tysnes

Arne Leite (Sp) ønskjer å fylla dei tomme setene i bussen.
Publisert 19.05.2017 kl. 09.26. Oppdatert kl. 09.35.

Det var eit spenstig forslag senterpartirepresentanten kom med frå talarstolen på førre kommunestyremøte.

– Buss på Tysnes skulle vore gratis, eller i alle fall berre kosta ti kroner, var påstanden hans.

Leite utfordra Skyss, som ifølgje tysnesingen slit med å kombinera transport i by og land.

– Kvifor skal me køyra tomme bussar, undrar han.

Politikaren, som jobbar i IBM, men er bussjåfør ved sida av, veit kva han snakkar om når det gjeld kor mange folk som brukar bussen på Tysnes.


Plass til fleire

«Tysnes» er ute på ein liten busstur med Leite. Det er fredag ettermiddag, og sola varmar gjennom vindauget. Denne dagen er det akkurat som Leite skildrar.

Det er nemleg ikkje mange tysnesingar å sjå på bussen frå Våge.

Leite har sett seg lei av å ha tom buss på ruta.

Løysinga for å få fleire til å reisa kollektivt er enkel, meiner han:

– Gratis, eller buss for ein tikroning!

– Eg har rekna litt på det, og billettinntektene er så små på Tysnes, at ein hadde ikkje tapt så mange hundre tusen, om ein hadde gått inn for gratis buss.

Kommunen kunne sponsa dei kronene, meiner Leite.

Lars Petter Epland er sjåfør denne dagen, og legg til at ein også bør hugsa på miljøaspektet.

– Det er mykje meir miljøvenleg, om fleire køyrer buss i staden for bil, seier han og smiler.


Etterspør inntektstal

Leite har sidan i haust etterspurd inntektstala Skyss har i billettinntekter på Tysnes, men han skal endå ikkje ha fått dei.

– Med desse tala har ein eit betre grunnlag for å vurdera busstilbodet på Tysnes, meiner Leite.

Han understreker at han ikkje ønskjer færre bussavgangar på Tysnes. Målet med gratis buss er å få fleire til å bruka tilbodet som allereie er der.

Når det gjeld skuleskyss, må denne delen haldast utanfor forslaget, då skuleskyssen allereie er finansiert og slik må det fortsetja, forklarer Leite.


Sonerkartet forenklar

I 2018 kjem det etter planen nytt sonekart, som skal gjera betalinga mykje lettare for kundane.

Med éi sone på heile Tysnes, skal det bli enklare og rimelegare pris på bussen.Slik det er i dag, skal ein ikkje reisa lange turen på Tysnes, før ein har kryssa fleier soner. Og jo fleire soner ein kryssar, dess høgare blir prisen.Med éi sone kan ein reisa for den same minsteprisen over heile øya, men Leite har eitt ønskje;

– Me burde vore i den same sona som Stord.

Det er til Stord og Leirvik at ein del personar dagpendlar.

– For mange er Leirvik byen vår. Det er der det er sjukehus og vidaregåande skule, forklarer han.


App til betaling

I tida framover skal det bli enklare for folk å ta bussen, planlegg fylkeskommunen.

Det kjem blant anna ein app for billettsal. Ordninga ein har i Bergen no, skal etter planen utvidast til heile Hordaland.

– Folk går ikkje rundt med kontantar lenger, og dei unge er vande med å gjera alt på smarttelefonen, seier Leite.

Han er positiv til slike forbetringar, sjølv om han gjerne ønskjer å gå endå meir drastisk til verks, ved å tilby buss for ti kroner, eller heilt gratis buss på Tysnes.


Siste saker Gå til framsida

AutoPass på ferjene utsett

AutoPass på ferjene er utsett inntil vidare. Kommunikasjonsrådgjevar i Samferdsledepartementet, Henrik Jonassen, melder at endeleg dato for oppstart enno ikkje er bestemt.